På gång

NorrGIS erbjuder seminarier och Webbinarier och utbildningar. Här kan du se vad som är på gång.

2023 Höst

SamSam 2023 – Samtal om Samhällsbyggnadsprocessen

NorrGIS bjuder in till Digital samverkansdialog om Samhällsbyggnadsprocessen – vi kallar det för NorrGIS – SamSam 2023! Bakgrund NorrGIS bjuder in till ett antal digitala träffar under 2023 för att öka samverkan och främja erfarenhetsutbyte för att uppnå en obruten digital samhällsbyggnadsprocess. Syftet är att etablera ett öppet diskussionsforum för våra medlemmar som förhoppningsvis ökar…

Läs mer
17 okt NorrGIS BrandGIS

BrandGIS Workshop/Utbildning

Inbjudan till workshop BrandGIS – Västerbotten 16:e okt och Norrbotten 17:e okt Välkomna till en dag för introduktion och förståelse för BrandGIS – stöd för lägesbild och analys vid bränder i skog och mark. Detta kan du förvänta dig av dagen: Tänk gärna igenom följande inför workshopen: Målgrupp Kommuner och räddningsledningssystem i Norrbotten/Västerbotten. Denna träff…

Läs mer
17-19okt NorrGIS Studieresa 2023

NorrGIS Studieresa Luleå 17-19 okt 2023

NorrGIS i samverkan med ett stort antal medlemsorganisationer inbjuder till Studieresa17-19 oktober till Luleå med temat: ”Geodata och digital samhällsbyggnad i den gröna omställningens tid.” Den gröna omställningen pågår för fullt i norra Sverige. Nya industrisatsningar inom den tunga industrin, grön stålframställning, batterifabriker, återvinning av material. Norr och västerbotten behöver växa med 100.000 invånare för…

Läs mer
14-19 Nov NorrGIS Erbjuder GISföreläsning

Erbjudande till skolor om GIS föreläsning

Hej Gymnasieskolelärare inom geografi, teknik, samhällskunskap mfl Här kommer en möjlighet för er att ta del av fördjupade GIS-kunskaper främst kopplat till ämnet Geografi, men som även berör Samhällskunskap, Matematik och Teknik. Vi representerar NorrGIS som är en ideell förening öppen för kommuner, organisationer och företag eller personer vilka arbetar inom området geografisk informationsteknik i…

Läs mer