NorrGIS Nyhetsbrev

NorrGIS skickar ut ett nyhetsbrev till medlemmarna under året. From 2023 lägg nyhetsbrev också ut som nyhet på vår webplats!

Vill du ha med nyheter, inlägg platsannonser i nyhetsbrev. Kontakta eller skicka din input till: jonny.halvarsson@lulea.se

Utgivningsplan 2023:

Brev nr Deadlines Utgivningsdatum
1 Februari  Ons 1 feb Mån 6:e feb
2 April Ons 12:e april Mån 17:e april
3 Juni (”Sommarbrev”) Ons 7:e juni Mån 12:e juni
4 Augusti Ons 16:e aug Mån 21:a aug
5 Oktober Ons 11:e okt Mån 16:e okt
6 December (”Julbrev”) Onsdag 13:e dec Mån 18:e dec