NorrGIS Nyhetsbrev

NorrGIS skickar ut 6 nyhetsbrev till medlemmarna under året. Vi lägger också ut nyhetsbrev på vår webplats!

Vill du ha med nyheter, inlägg, platsannonser etc. i nyhetsbrev. Kontakta eller skicka din input till: jonny.halvarsson@lulea.se

Utgivningsplan 2024:

Brev nr Utgivningsdatum Deadline Material/input
1 Ons 6 feb Fre 26 jan
2 Ons 10 april Fre 5 april
3  (”Sommarbrev”) Ons 12 juni Fre 7 juni
4 Ons 21 aug Fre 16 aug
5 Ons 16 okt Fre 11 okt
6  (”Julbrev”) Ons 18 dec Fre 13 dec