Vad vi gör

1 januari 2012 bildades föreningen NorrGIS genom en sammanslagning av Linfo Norrbotten och Västerbottens GIS-förening.

NorrGIS är en ideell förening öppen för kommuner, organisationer och företag eller personer vilka arbetar inom området geografisk informationsteknik i Norr- och Västerbotten.

Du kan arbeta inom området geodatainsamling som tex. mätingenjör, drönarpilot eller som kart-, GIS-ingenjör och arbeta med hantering och analyser av geodata. Du kan vara användare av digitala kartverktyg, verksamhetsutvecklare, strateg eller chef. Du kan jobba med tekniken som systemutvecklare, och förvaltare av geodata och GIS. Du kan också vara Lantmätare och så vidare. Kort sagt är du intresserad av hur läget kan spela roll – då är NorrGIS föreningen för dig. Är du en ”kart- och GIS nörd” – då gillar vi dig extra mycket!

Syftet med NorrGIS är att vi verka för ökad användning och kunskapsspridning av

 • Geografiska data, geodata
 • Geografisk informationsteknik, GIT
 • Geografiska informationssystem, GIS

Detta sker främst genom att vi i föreningen

 • sprider information om NorrGIS verksamhet
 • verkar för gemensamma projekt
 • anordnar samordnad kompetensutveckling bland medlemmarna
 • arrangerar seminarier, studiebesök och resor
 • verkar för ett aktivt personnätverk inom kompetensområdet
 • delar med oss av erfarenheter
 • skapar nätverk med andra relaterade verksamheter som på olika sätt arbetar inom ämnesområdet

Hur vi arbetar

 • Vi ÄR vad våra medlemmar gör!
 • Vi nätverkar, samverkar och gillar att dela med oss av kunskap
 • Vi genomför möten och träffar både fysisk och digitalt
 • Vi initierar samverkansprojekt inom olika teman, områden där du kan ta del av och dela med dig och jobba med olika frågor inom vårat verksamhetsområde
 • Vi samverkar genom en digital plattform (MS teams) där du som medlem kan ta del av material, inspelade föreläsningar och annan dokumentation kring våra aktiviteter och projekt
 • Vi skickar ut nyhetsbrev 6-10 gg/år

Ett medlemsnätverk

NorrGIS är ett nätverk av människor och medlemmar som engagerar sig ideellt eller via sin ordinarie arbetstid i den eller de organisationer man jobbar för. Vi har medlemmar inom kommun, myndigheter och företag, samt inom utbildningssäten (Universitet, högskolor och yrkeshögskolor osv).

Se våra medlemmar