NorrGIS Erbjuder GISföreläsning

Hej Gymnasieskolelärare inom geografi, teknik, samhällskunskap mfl

Här kommer en möjlighet för er att ta del av fördjupade GIS-kunskaper främst kopplat till ämnet Geografi, men som även berör Samhällskunskap, Matematik och Teknik.

Vi representerar NorrGIS som är en ideell förening öppen för kommuner, organisationer och företag eller personer vilka arbetar inom området geografisk informationsteknik i Norr- och Västerbotten.

Utifrån den gröna omställning som pågår i regionen så finns det ett stort kompetensbehov i flera branscher och vår befolkningsökning är prognosticerad till 100 000 nya invånare fram till 2040. En hållbar samhällsomvandling ställer krav på effektiv samhällsplanering för planering av exempelvis nya bostäder, beslutsunderlag för infrastruktursatsningar i Norr- och Västerbotten. För att klara de utmaningarna i samhällsomvandlingen så ställs det många krav på geografisk kompetens inom olika yrkesområden.

Föreningen NorrGIS medlemmar erbjuder oss därför att hålla i en lektion eller ta emot studiebesök, där vi förklarar om hur vi använder geografiska informationssystem (GIS) och visar exempel på hur geografisk information samlas in. Många av våra medlemmar anordnar även aktiviteter under Internationella geografiveckan, v.46 (13-19 nov) eller på Internationella GIS-dagen (som infaller på onsdagen den 15:e nov under denna geografi vecka) där ni även är välkomna att delta.

Det finns många olika yrkesval inom samhällsomvandlingen och här är några exempel på GIS-relaterade arbetsuppgifter/yrken

  • geodatainsamling som tex. mätingenjör, drönarpilot.
  • Hantera och analysera geodata som kart- och GIS-ingenjör.
  • Utveckling/förvaltning av geodata och GIS-utvecklare/systemförvaltare.
  • Utveckla framtidens samhällen som verksamhetsutvecklare, samhällsplanerare, översiktsplanerare, lantmätare.
  • Arbeta med digitala kartverktyg och ny teknik inom 3D-utveckling, visualisering, AI, webbutveckling, digital tvilling, fjärranalys, bildbehandling, fotogrammetri etc.

Är ni intresserade eller vill ha mer information, kontakta vår samordnare Leena Andersson på Lantmäteriet: leena.andersson@lm.se som hjälper till med kontakter!