NorrGIS TechTalks 2024 – Planerade datum

Vill du hålla för NorrGIS medlemmar?

Anmäl ett TechTalk här: https://bit.ly/NorrGISTT2024_ANM 

Du kan ge förslag på alternativt datum…

DATUMEN 2024 ÄR (regel = 3:e torsdagen varje månad kl 11-12):

 • Tisdag 23 januari (Torsdagen 18 är det NorrGIS idéseminarium)
 • Torsdag 22 februari
 • Torsdag 21 mars
 • Torsdag 18 april
 • Torsdag 16 maj
 • Torsdag 13 juni
 • JULI/ -> Inget TechTalks
 • Torsdag 22 augusti
 • Torsdag 19 september
 • Torsdag 17 oktober
 • Torsdag 21 november
 • Torsdag 19 december
 • Det går också bra att ange förslag på andra datum!