På gång – evenemang

Här kan du läsa mer om, anmäla dig till och ta del av NorrGIS aktiviter såsom Seminarier, TechTalks, mm.

Våra medlemmar

Läs mer om NorrGIS medlemmar samt ta del av vår interaktiva medlemskarta.

Bli medlem

Jobbar du inom området geodata, geografiska informationssystem och teknik (GIS/GIT), digital samhällsbyggnad på en kommun, myndighet eller företag eller annan organsiaiton. Då är detta nätverket för dig. Bli medlem!

Nyheter

240207_Nyhetsbrev

NorrGIS Nyhetsbrev 1:2024 Februari

Ett nytt GIS år väntar Efter år av pandemier har vi äntligen kunnat börjat träffas mer igen fysiskt även digitala arbetssätt fortsätter att vara dominerande. NorrGIS år 2023 har varit präglat av mestadels digitala aktiviteter, men våra senaste idékonferenser och en studieresa till Luleå var tillfällen då vi återigen fick träffa flera medlemmar fysiskt igen.…

Läs mer
NorrGIS Nyhetsbrev 2023 december

NorrGIS Nyhetsbrev 6:2023 December

God jul NorrGIS vänner, Här kommer NorrGIS sjätte och sista nyhetsbrev för 2023. Det lackar mot Jul! Känner du dofterna och förväntningarna? Jag blickar lite tillbaka till ett 2023 som jag själv sammanfattar med att det fortsatt är stort fokus på hur vi använder GIS och geodata inom många områden. Att få tillgång till säker…

Läs mer
231024_Nyhetsbrev

NorrGIS Nyhetsbrev 5:2023 Oktober

Här kommer NorrGIS femte nyhetsbrev för 2023. NorrGIS har precis genomfört studieresa till Luleå. En resumé med bilder från detta event kan du läsa mer om i detta nyhetsbrev. Det var roligt att få ta del av våra Luleå-medlemmars aktiviteter och som vanligt fanns också tid att lära känna varandra med en del kvällsaktiviteter och…

Läs mer
Se fler >

Vad är GIS och geodata?

Har du någon gång använt en karttjänst på nätet så har du använt geografisk information och GIS (geografiska informationssystem). Det är detta område som NorrGIS verkar inom.

GIS är system för att samla in, hantera, analysera och visualisera information som är kopplad till en plats.

GIS ger bra beslutsunderlag när det geografiska läget har betydelse. Både för dig i vardagen och professionellt. Med GIS kan du få svar på frågor om var, vart eller varifrån. Du kan också analysera och tolka stora datamängder och visualisera komplex information på ett överskådligt sätt. På så sätt blir det enkelt att se mönster och trender. GIS bidrar helt enkelt till bättre beslutsfattande för alla och ett effektivare samhälle!

GIS är centralt i den digitala samhällsprocessen

Vi vill se ett effektivt och obrutet digitalt informationsflöde i samhällsbyggnadsprocessen. Geodata utgör en stor och viktig del av informationen i plan- och byggprocessen.

Öppna geodata

NorrGIS verkar för öppna geodata. När myndigheter och kommuner tillhandahåller sina geodata som öppna data – för ökad samhällsnytta. En sådan reform är samhällsekonomiskt lönsam.