På gång – evenemang

Här kan du läsa mer om, anmäla dig till och ta del av NorrGIS aktiviter såsom Seminarier, TechTalks, mm.

Våra medlemmar

Läs mer om NorrGIS medlemmar samt ta del av vår interaktiva medlemskarta.

Bli medlem

Jobbar du inom området geodata, geografiska informationssystem och teknik (GIS/GIT), digital samhällsbyggnad på en kommun, myndighet eller företag eller annan organsiaiton. Då är detta nätverket för dig. Bli medlem!

Nyheter

Digitalbyggnad_Nyhet

NorrGIS nyhetsbrev 2:2023 April

Hej NorrGIS vänner, Här kommer NorrGIS andra nyhetsbrev för 2023. Vintern håller på att släppa taget om norra Sverige. Själv har jag kramat ut det sista av vintern genom en hel del skidåkning i påsk. Vi har nu i NorrGIS kommit igång med en del aktiviteter under våren i några av NorrGIS arbetsgrupper. SamSam-konceptet (I…

Läs mer

NorrGIS startar SamSam 2023

NorrGIS Projekt SamSam syftar till samverkan inom digital Samhällsbyggnadsplanering! NorrGIS bjuder in till ett antal digitala träffar under hela 2023 för att öka samverkan och främja erfarenhetsutbyte för att uppnå en obruten digital samhällsbyggnadsprocess. Vi kallar projektet gott och gott för NorrGIS SamSam! Syftet är att etablera ett öppet diskussionsforum för våra medlemmar som förhoppningsvis…

Läs mer
Loggor NorrGIS

NorrGIS nyhetsbrev 1:2023 Februari

Hej NorrGIS medlem! Här kommer NorrGIS första nyhetsbrev för 2023. Jag hoppas att du gärna läser vidare och tar del av NorrGIS nyheter i vårat nyhetsbrev nedan. Vill du själv ha med nyheter i kommande nyhetsbrev har vi nu skapat en utgivningsplan enligt nedan – Du hittar den också på NorrGIS Web. NorrGIS skickar ut…

Läs mer
Se fler >

Vad är GIS och geodata?

Har du någon gång använt en karttjänst på nätet så har du använt geografisk information och GIS (geografiska informationssystem). Det är detta område som NorrGIS verkar inom.

GIS är system för att samla in, hantera, analysera och visualisera information som är kopplad till en plats.

GIS ger bra beslutsunderlag när det geografiska läget har betydelse. Både för dig i vardagen och professionellt. Med GIS kan du få svar på frågor om var, vart eller varifrån. Du kan också analysera och tolka stora datamängder och visualisera komplex information på ett överskådligt sätt. På så sätt blir det enkelt att se mönster och trender. GIS bidrar helt enkelt till bättre beslutsfattande för alla och ett effektivare samhälle!

GIS är centralt i den digitala samhällsprocessen

Vi vill se ett effektivt och obrutet digitalt informationsflöde i samhällsbyggnadsprocessen. Geodata utgör en stor och viktig del av informationen i plan- och byggprocessen.

Öppna geodata

NorrGIS verkar för öppna geodata. När myndigheter och kommuner tillhandahåller sina geodata som öppna data – för ökad samhällsnytta. En sådan reform är samhällsekonomiskt lönsam.