På gång – evenemang

Här kan du läsa mer om, anmäla dig till och ta del av NorrGIS aktiviter såsom Seminarier, TechTalks, mm.

Våra medlemmar

Läs mer om NorrGIS medlemmar samt ta del av vår interaktiva medlemskarta.

Bli medlem

Jobbar du inom området geodata, geografiska informationssystem och teknik (GIS/GIT), digital samhällsbyggnad på en kommun, myndighet eller företag eller annan organisation. Då är detta nätverket för dig. Bli medlem!

Nyheter

2024_3juni_Nyhetsbrev

NorrGIS Nyhetsbrev 3:2024 Juni

Glad GIS sommar Midsommarvecka! Och en sommar med som vanligt säkert både sol och regn. För första gången tänker jag för mig själv att det skulle vara bra att det inte blir en allt för varm och torr sommar, med risk för skogsbränder. Då finns nämligen en möjlighet (eller risk) att man får släppa semestern…

Läs mer
240410_Nyhetsbrev

NorrGIS Nyhetsbrev 2:2024 April

Infrastruktur och öppna geodata, Samverkan kring geodata Hur arbetar du med öppna data? Efterfrågan kring öppna geodata från Myndigheter och kommuner ökar. Det några år gamla Öppen Datadirektivet Öppna data-direktivet – Regeringen.se är högaktuellt, och sedan länge finns också geospatiala data med som datamängder som anses mycket värdefulla! ”Myndigheter bör tillgängliggöra sina offentliga data för…

Läs mer
240207_Nyhetsbrev

NorrGIS Nyhetsbrev 1:2024 Februari

Ett nytt GIS år väntar Efter år av pandemier har vi äntligen kunnat börjat träffas mer igen fysiskt även digitala arbetssätt fortsätter att vara dominerande. NorrGIS år 2023 har varit präglat av mestadels digitala aktiviteter, men våra senaste idékonferenser och en studieresa till Luleå var tillfällen då vi återigen fick träffa flera medlemmar fysiskt igen.…

Läs mer
Se fler >

Vad är GIS och geodata?

Har du någon gång använt en karttjänst på nätet så har du använt geografisk information och GIS (geografiska informationssystem). Det är detta område som NorrGIS verkar inom.

GIS är system för att samla in, hantera, analysera och visualisera information som är kopplad till en plats.

GIS ger bra beslutsunderlag när det geografiska läget har betydelse. Både för dig i vardagen och professionellt. Med GIS kan du få svar på frågor om var, vart eller varifrån. Du kan också analysera och tolka stora datamängder och visualisera komplex information på ett överskådligt sätt. På så sätt blir det enkelt att se mönster och trender. GIS bidrar helt enkelt till bättre beslutsfattande för alla och ett effektivare samhälle!

GIS är centralt i den digitala samhällsprocessen

Vi vill se ett effektivt och obrutet digitalt informationsflöde i samhällsbyggnadsprocessen. Geodata utgör en stor och viktig del av informationen i plan- och byggprocessen.

Öppna geodata

NorrGIS verkar för öppna geodata. När myndigheter och kommuner tillhandahåller sina geodata som öppna data – för ökad samhällsnytta. En sådan reform är samhällsekonomiskt lönsam.