Nationell ingång för dig som vill veta mer om geodatabranschen

Geoforum och lantmäteriet i samverkan med det nationella Geodatarådet har tagit fram en branschsida under parollen Sluta gissa. Svaret finns i Geodata.

Den finns för dig som vill studera vidare inom Geodataområdet (GIS-ingenjör, Geomatik, Lantmäteri, Kart och Mätteknik, Samhällsplanering, Systemutveckling inom GIS etc…) det vill säga du som vill vara med och kunna påverka framtidens samhällen.

BESÖK WEBPLATSEN:

Sluta gissa. Svaret finns i geodata – VäljGeodata.se (valjgeodata.se)

Branschen står bakom

Bakom kampanjen och webbplatsen står Geoforum Sverige och Lantmäteriet tillsammans med många kommuner, myndigheter, lärosäten och företag i geodatabranschen. Vi gör det här för att inspirera fler till att välja utbildningar och yrken inom geodataområdet. Vi behöver fler experter inom geodata!