Välkommen Student

Välkommen gymnasielelev, student inom GIS, geodata, samhällsplanering, Lantmäteri, Datvetenskap osv…

Här hittar du mer information riktad för dig som är intresserad av Geodatabranschen i Norr- och Västerbotten. Du hittar också länkar till nationella utbildningar!