TechTalk GISsamverkan Clara

ANMÄL DIG TILL TECHTALK:

Kommunal samverkan inom GIS – En undersökning av Västerbottens och Norrbottens kommuner

DATUM: Tisdag 11 juni 13:00-14:00

ANMÄLAN/SISTA ANMÄLNINGSDAG: Måndag 10 juni – Anmäl dig via denna länk: https://bit.ly/NorrGIS_TT2024_11maj

TechTalker:
Clara-Elin Ekeståhl Unger, Samhällsplanerarprogrammet Umeå Universitet    

Innehåll:
Denna presentation är en muntlig sammanfattning av en Kanditatuppsats i kulturgeografi från Umeå Universitet.
Clara sammanfattar sin rapport.

Syftet med studien är  att undersöka GIS-verksamheten i kommuner inom Norrbotten och Västerbotten. Detta innebär dels en kartläggning av GIS-användandet i kommunerna, dels en undersökning av hur samverkan mellan kommunerna ser ut och skulle kunna utvecklas i framtiden.

Syftet kommer undersökas utifrån följande frågeställningar:
i) Hur används GIS i kommuner idag och vilka GIS-verktyg används?
ii) Hur ser samverkan mellan kommuner ut idag?
iii) Vilka hinder och möjligheter finns för samverkan kring GIS?