NorrGIS Projekt SamSam syftar till samverkan inom digital Samhällsbyggnadsplanering!

NorrGIS bjuder in till ett antal digitala träffar under hela 2023 för att öka samverkan och främja erfarenhetsutbyte för att uppnå en obruten digital samhällsbyggnadsprocess. Vi kallar projektet gott och gott för NorrGIS SamSam!

Syftet är att etablera ett öppet diskussionsforum för våra medlemmar som förhoppningsvis ökar kunskaperna i dessa frågor och bidrar till fler samarbeten mellan kommuner/organisationer.

Ämnena till träffarna togs fram under NorrGIS idékonferens i januari 2023. Mötena är öppna för NorrGIS medlemmar men vi har även bjudit in SamGIS Västernorrland i denna aktivitet.

Datum och innehåll i träffarna:

24 & 30 mars kl. 11-12 – Digitala detaljplaner

4 & 11 maj kl. 11-12 – Byggnad

1 & 8 juni kl. 11-12 – Datainsamling

7 & 14 sept. 11-12 Översiktplsan

5 & 12 okt. kl. 11-12 – Kompetensförsörjning

Läs mer om hur du deltar och anmäler dig nedan:

SamSam 2023 – Samtal om Samhällsbyggnadsprocessen – NorrGIS