NorrGIS bjuder in till Digital samverkansdialog om Samhällsbyggnadsprocessen – vi kallar det kort och Gott för NorrGIS – SamSam 2023!

Bakgrund

NorrGIS bjuder in till ett antal digitala träffar under 2023 för att öka samverkan och främja erfarenhetsutbyte för att uppnå en obruten digital samhällsbyggnadsprocess.

Syftet är att etablera ett öppet diskussionsforum för våra medlemmar som förhoppningsvis ökar kunskaperna i dessa frågor och bidrar till fler samarbeten mellan kommuner/organisationer.

Ämnena till träffarna togs fram under NorrGIS idékonferens i januari 2023.

Mer information och möteslänkar till de olika ämnena kommer att finnas i NorrGIS Teams, i kanalen SamSam2023. (De skickas ut som kallelser till dig som är medlem i NorrGIS MS Teams) Länkar till vårens datum finns också här nedan – vilka du kan kopiera och klistra in i din kalender)!

Anmäl dig om du vill få länk (via mail) här: https://bit.ly/NorrGIS_SamSam2023

Om du har någon fråga som du vill ta upp och diskutera kan du skriva den i chatten i NorrGIS MS teams-gruppen alt. maila Jenny (jenny.vennberg.larson@lm.se) eller Erika (erika.kristoffersson@gmail.com)

Digitala träffar i vår

Datum med direktlänkar till vårens träffar:

24 & 30 mars kl. 11-12 – Digitala detaljplaner

Länk 24 mars: Click here to join the meeting

Länk 30 mars: Click here to join the meeting

Från och med den 1 januari 2022 åläggs kommunerna en skyldighet att ta fram detaljplaner utifrån nationellt angivna tekniska specifikationer samt föreskrifter för detaljplan och planbeskrivning. Syftet med föreskrifter (juridiskt ramverk) och specifikationer (tekniska krav), är att skapa förutsättningar för standardiserade datamängder i detaljplaneprocessen samt för ett nationellt digitalt tillgängliggörande. Standardiserade datamängder är en grund för en digital samhällsbyggnadsprocess

Detaljplaner påbörjade efter 2021-12-31 med status laga kraft, är obligatoriskt att tillgängliggöra digitalt.

Filmer med exempel från olika kommuner som påbörjat en digitaliseringsprocess: https://skr.se/skr/samhallsplaneringinfrastruktur/planeringbyggandebostad/digitaliseringsamhallsbyggnad/digitaladetaljplaner/erfarenheterfrankommunersarbetemeddigitaladetaljplaner.51311.html

Frågor inför/ att inleda mötet med:

 • Hur långt har ni kommit med digitala DP?
 • Vilka svårigheter har ni stött på?
 • Vilka möjligheter ser ni med digitala DP?
 • Vad skulle du ha gjort annorlunda?
 • Hur skulle man kunna samverka?
 • Digitala planbeskrivningar – hur långt har ni kommit?
 • Äldre DP – hur har ni gjort? Hur kommer ni hantera dem?
 • Vilken programvara använder ni?
 • Har ni upphandlat digitala DP?
 • Kommer ni använda er av ombud (kommuner som ombud)?
 • Hur finansierar ni digitaliseringen av DP?

4 & 11 maj kl. 11-12 – Byggnad

Länk 4 maj: Click here to join the meeting

Länk 8 maj: Click here to join the meeting

1 & 8 juni kl. 11-12 – Datainsamling

Länk 1:a juni: Click here to join the meeting

Länk 8 juni: Click here to join the meeting

Kommande möten i höst

7 & 14 sept. kl. 11-12 – Översiktsplan

5 & 12 okt. kl. 11-12 – Kompetensförsörjning

//Varmt välkomna!

NorrGIS!