NorrGIS bjuder in till Digital samverkansdialog om Samhällsbyggnadsprocessen – vi kallar det för NorrGIS – SamSam 2023!

Bakgrund

NorrGIS bjuder in till ett antal digitala träffar under 2023 för att öka samverkan och främja erfarenhetsutbyte för att uppnå en obruten digital samhällsbyggnadsprocess.

Syftet är att etablera ett öppet diskussionsforum för våra medlemmar som förhoppningsvis ökar kunskaperna i dessa frågor och bidrar till fler samarbeten mellan kommuner/organisationer.

Ämnena till träffarna togs fram under NorrGIS idékonferens i januari 2023.

Mer information och möteslänkar till de olika ämnena kommer att finnas i NorrGIS Teams, i kanalen SamSam2023. (De skickas ut som kallelser till dig som är medlem i NorrGIS MS Teams) Länkar till vårens datum finns också här nedan – vilka du kan kopiera och klistra in i din kalender)!

Anmäl dig om du vill få länk (via mail) här: https://bit.ly/NorrGIS_SamSam2023

Om du har någon fråga som du vill ta upp och diskutera kan du skriva den i chatten i NorrGIS MS teams-gruppen alt. maila Jenny (jenny.vennberg.larson@lm.se) eller Erika (erika.kristoffersson@gmail.com)

Kommande möten

7 & 14 september kl. 11-12 – Översiktsplan

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Den ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och beslutas av kommunfullmäktige. Översiktsplanen är inte bindande men ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 

Boverket har arbetat fram ett förslag till föreskrifter för översiktsplan som ska stötta kommuner i hur de ska uppfylla kraven. Föreskrifterna innehåller regler om hur informationen i en digital översiktsplan ska definieras och identifieras. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 maj 2024. 

Mer information och remissvar finns nu att ta del av på Boverkets hemsida: https://www.boverket.se/sv/lag–ratt/boverkets-remisser/boverkets-forslag-till-foreskrifter-om-oversiktsplan/ 

En nationell specifikation för Översiktsplan håller på att tas fram och under hösten kommer en ny version att skickas ut till referensgruppen. Målet är att ha en gällande specifikation 2025. 

Mer information om den nationella specifikationen finns här:  

https://www.lantmateriet.se/sv/nationella-geodataplattformen/datamangder/befintliga-och-paborjade-datamangder/oversiktsplan/

  Diskussionsfrågor:  

  • Arbetar ni idag med digital ÖP? 
  • Vilka möjligheter ser ni med digitala ÖP?  
  • Hur skulle man kunna samverka?  
  • Äldre ÖP? Hur kommer ni hantera dem?  
  • Vilken programvara använder ni?
  • Har er kommun kompetens för att ta fram och hantera digitala ÖP? 

Länk 7 september: Click here to join the meeting

Länk 14 september: Click here to join the meeting

5 & 12 oktober kl. 11-12 – Kompetensförsörjning

26 oktober & 16 november kl. 11-12 – Primärkarta

Genomförda träffar

24 & 30 mars kl. 11-12 – Digitala detaljplaner

4 & 11 maj kl. 11-12 – Byggnad

1 & 8 juni kl. 11-12 Datainsamling i samhällsbyggnadsprocessen

Varmt välkomna!