231024_Nyhetsbrev

Här kommer NorrGIS femte nyhetsbrev för 2023.

NorrGIS har precis genomfört studieresa till Luleå. En resumé med bilder från detta event kan du läsa mer om i detta nyhetsbrev.

Det var roligt att få ta del av våra Luleå-medlemmars aktiviteter och som vanligt fanns också tid att lära känna varandra med en del kvällsaktiviteter och med lite tid för raster och luncher.

En viktig ingrediens för samarbete och samverkan är just att man lär känna sina kollegor. Jag hoppas att ni som var med på vår studieresa tyckte den var intressant och givande.

Tack till alla företag som ställde upp med föreläsningar och ”kaffe med dopp”.

En av punkterna under studieresan var hur vi ska locka fler ungdomar till GIS och geodatabranschen. Ett arbete kring detta pågår på nationell nivå, men vi ser också att vi behöver hjälpa till i norra Sverige på lokal nivå.

Vi uppmanar alla våra medlemmar att genomföra besök på våra gymnasieskolor för att berätta om vad vi arbetar med. Läs också mer om detta i detta nyhetsbrev.

Det händer massor inom vår bransch just nu och du kan delta på och lyssna på massor av föredrag och webbinarier.

Även vi i NorrGIS genomför fortsatt våra SamSam och TechTalks.

//Jonny Halvarsson

Ordförande NorrGIS

Luleå 24 oktober 2023

NorrGIS idéseminarium

Vi flaggar redan nu för nästa års NorrGIS idéseminarium där vi jobbar för att ta fram 2024 års verksamhetsplan för föreningen.

Två deltagare/medlemsorganisation kan vara med i arbetet att sätta ramarna för vad föreningen NorrGIS ska arbeta med under 2024.

Idékonferensen är under planering.

Save the date: 18-19 januari

Plats: Piteå

Medlemmar deltar på konferens med egen tid, men NorrGIS står för konferens och boende.

SamSam samtal om digital samhällsbyggnadsprocessen – Primärkarta

Vi fortsätter vår dialogresa och samtalar om den digitala samällsbyggnadsprocessen. Nästa samtal handlar om Primärkartan.

Läs mer om våra SAMSAM-tillfällen här.

Kommande möten

26 oktober & 16 november kl. 11-12 – Primärkarta

Primärkartan (ibland kallad baskarta eller grundkarta) är en storskalig, detaljerad karttyp som visar fastighetsindelning och anläggningar på marken i delar av eller hela kommunen.

Timrå kommun har en del funderingar kring hur de ska arbeta med primärkartan och vill gärna samverka med andra kommuner i dessa frågor. Charlotte Sjöström, GIS-samordnare i Timrå inleder tillfälle 1 med några av deras frågeställningar.

Frågor inför SamSam-mötet: 

Vad bör primärkartan innehålla och hur ajourhålls den?

Alltmer data delas mellan kommunen och Lantmäteriet (byggnader, fastighetsgränser) – vad har kommunen rätt att ta betalt för? Bara ajourhållningstid eller även data?

Vad händer kopplat till PSI-direktivet? Kommer det också innebära att kommunen inte längre kan ta betalt för våra data? Vad vet vi om vilka datamängder som kommer ingå och hur dessa ska tillgängliggöras?

Tillfälle två kommer att inledas av

Ingen anmälan behövs:

Länk 26 oktober: Click here to join the meeting

Länk 16 november: Click here to join the meeting

Framtida GIS kompetens – erbjudande till gymnasieskolor

Hur ser kompetensen inom GIS och Geodata ut i Norra Sverige? Det funder vi nu på inom NorrGIS.

Våra meldemmar ser att det blir svårare och svårare att hitta lokal kompetens och att antalet GIS- och geodata-utbildade ungdomar minskar.

NorrGIS erbjuder ett paket för att komma ut och prata om GIS i skolor. Vi  har skickat ut informationsbrev till alla gymnasieskolor i norr och västerbotten från NorrGIS.

Hjälp till att sprida budskapet Du också …och bjud gärna in dig själv till en Gymnasieskola!

Klart är att vi kommer att genomför ett event på Luleå Gymnasieskola på internationella GIS-dagen samt besök/föredrag på en gymnasieskola i Umeå.

Läs mer…

Även på Nationell nivå pågår ett projekt vilket drivs av Geoforum och Lantmäteriet tillsammans med ett kompetensråd med representanter från Esri, Haninge kommun, Högskolan i Gävle, Kalmar kommun, Karlstad universitet, Kristianstad kommun, Lunds universitet, Luleå kommun, SGU, Sjöfartsverket, Skogsstyrelsen och Tyréns. Projektet arbetar för att öka kännedomen om, och intresset för, geodatabranschen bland unga och pågår i tre år. Under projekttiden ska vi ta fram en gemensam kommunikation, en digital plattform som samlar information om branschen samt genomföra kampanjer och aktiviteter bland annat genom att genomföra marknadsföring i sociala kanaler.

Läs mer om det här: Geoforum Sverige – Gemensam satsning för att fler unga ska välja geodatabranschen

Internationell GIS dag

NorrGIS styrelse uppmanar medlemmar att genomföra aktiviteter i samband med Internationella GIS dagen som i år infaller 15:e november och har också beslutat att sponsra medlemmarna med 500 kr även i år.

Köp en eller ett par GIS tårtor, bjud på fika, fixa en tipspromenad, håll föredrag och prata om vår bransch. I skolan, på jobbet eller på stan.

Anmäl gärna ditt GIS-dags-event på www.gisday.com

NorrGIS kommande TechTalks

Tisdag 21 november:

NorrGIS TECHTALK GeoInt – Marktäckegeodata med AI

Dagens kartor är ritade manuellt från flygbilder och eftersom de nordiska länderna i stort sett täcks av skog så saknas information om vad som finns under träden. Samtidigt ställs allt högre krav på detaljerad planering av markanvändning i de spatiala näringarna. För att möta de kraven krävs bättre planeringsunderlag i form av detaljerade kartor.

Geoint är en kraftfull kombination av geografiska data och artificiell intelligens som kan användas för att lösa det problemet genom utvecklingen av nya kartor.

TECHTALKER: William Lidberg, Geoint AB      

Mer information,

https://www.geoint.se/

Anmäl dig här: https://bit.ly/NGTechTalk_21nov

 

Anmäl ett TechTalk till 2023

***********************

Vill du hålla ett TechTalk för NorrGIS medlemmar?

Anmäl det här: https://bit.ly/NorrGISTT2023

Återstående DATUM 2023 ÄR:

 • Torsdag 21 december

Tips på bra ”TechTalkare” tas gärna emot av jonny.halvarsson@lulea.se

***********************

Resumé och bilder från Studieresa till Luleå 17-19 okt

Vilka fina GIS- dagar vi hade i Luleå förra veckan. Här kommer en sammanfattning – reseberättelse.

Dag 1:

Några av NorrGIS medlemmar valde att vara med på Länsstyrelsens utbildning BrandGIS där man förstärker kommunernas och räddningstjänstens egen förmåga att arbeta med digitala kartlösningar i händelser av Brand.

En full dag i BrandGIS tecken på Kulturens Hus med Louise Tränk som guidade 15 deltagare från Kommuner, Räddningstjänster, LST, LM och en konsult i verktyget BrandGIS.

Därefter fick vi på tisdagskvällen lyssna på Gitter AB (Tommy Stålnacke, Annika Broström med fler) med biosittning, läsk och popcorn när de berättade om deras arbete med bl.a. AI- Tjänster (maskinlärning på bildata/vägar) konsultstöd inom geodatahantering och deras produkt/tjänst Gitter Delta för enklare datahantering genom avisering av förändringsdata från myndigheter.

Efter Gitter-besöket genomfördes en Ölprovning på Taps i Luleå med bryggaren Janne som ciceron med därpå efterföljande middag och en avslutande GIS Quiz!

 ”GammelGISaren” Jan Häggroth på Häggroth Mät och Teknik AB visade att GIS-takterna satt i och vann Quizen (på sista frågan) tätt följt av Bengt (”pyromanen?”) & Jimmy i Team LST.

Dag 2:

Onsdaen startade med Besök hos konsultföretaget AFRY med inspel av Johannes Petrone, Malin Lagerwall och Julia Franklin om användning av ArcGIS teknik för geoteknik, i fält och framför planeringsskärm.

Afry pratade sedan om vad de gör kring samhällsplanering och omställningen i Luleå. Men även hur de arbetar internt med ett GIS-kompetensnätverk! Och laserpunktsmolnsdata. Johannes: ”Jag säger bara – laserpunktmolnsdata!”.

Vi fick sedan Kaffe hos AFRY innan vi tog en kort promenad till Sweco: Där fickvi veta mer om hur Sweco bla arbetar med digitala samrådsprocesser med Jonas Jernunger och sedan gavs ett föredrag om moderna insamlingsmetoder från luft (drönare) till lands och till sjöss med Mikael Karlsson. Sweco har sedan förvärvet av Metrias mätkonsulter vuxit sig riktigt stora inom detta område.

Därefter ytterligare en promenad nu för en gemensam Lunch på klassiska Luleå-restaurangen Walldorf!

Eftermiddagspass hos Lantmäteriet med  Jenny Vennberg Larson och Leena Andersson om kompetensbehov i Geodatabranschen. Karin Nässert Ericsson, HR på lantmäteriet och Sofie Almqvist VD på Geoforum berättade om det nationella projektet. En bra diskussioner hur vi i NorrGIS kan bidra till detta arbete följde.

Vi fick sedan ta del av och höra vad som var på gång inom Lantmäteriets arbete med samhällsbyggnadsprocessen och se mer om de datamängder som man nu arbetar med för att få till nationella specifikationer (Standarder) kring.

Besöket på Lantmäteriet avslutades med ännu mera kaffe och gott fika!

Promenad till konferenslokalen stora Björn hos Länsstyrelsen Norrbotten där vi liksom på Lantmäteriet inte blev insläppta utan att bli registrerade och taggade – något många myndigheter nu får leva med som följd av det spända omvärldsläget..

GIS och informationssäkerhetssamordare Jimmy Rova i intressant diskussion och bra diskussioner kring informationssäkerhet kring Geodata! Jenny Viklund med inspel från grannlänsstyrelsen! Och mer om öppna (geo)data.

Avslutande middag på onsdag kväll på Ebbenjarka strax utanför Luleå! Middag samkväm och ännu mera KartQuiz denna gång i form av sänka skepp-kartfrågor.

Fredrik Ekefjärd visade vart skåpet skulle stå och varför han är vice ordförande i NorrGIS och tog hem denna frågesport överlägset! Grattis Fredde!

Fortsatt god mat, goda samtal och gott sällskap!

Vi avslutade kvällen med ett magiskt Norrsken innan bussen tog hem deltagarna till sina Hotell!

Dag 3:

Torsdagens värdar för studiebesöket var Geodatagänget på Luleå kommun.

Första föreläsning kom dock från Luleå Industriparks projektledare Robert Eriksson.

Om utmaningar i den Gröna omställningen. Om små, stora och gigantiska projekt på Hertsön och Svartön.

Ofattbara 1070 miljarder ska satsas i norra Sverige fram till 2040. Luleå siktar på 100 000 invånare.

Därefter höll Jonny Halvarsson föredrag om Det digitala tvilling arbete med där tillhörande Storymap som kan användas i ett sk. Digitalt planprogram. Om Agilt arbete, vikten av samverkan och möjligheter att visa på att vi behöver ta beslut på bra underlag och data och med bra visualiseringar. Om vi skapar +1500 arbetstillfällen bara på Luleå Industripark behöver vi också se till att skapa ett hållbart samhälle för Luleås invånare.

Om trafikplanering i Luleå med hjälp av GIS berättade därför sedan Carl-David von Kraemer och Samuel Bergsten, trafikingenjörer. Fokus kring trygga och bra cykelvägar för barn.

Därefter (tillslut…) kaffe och macka!

GIS utvecklare Markus Simu fortsatte på tema trygghet och visade hur Luleå kommun sedan 2021 jobbat med GIS och datainsamling plus visualisering i EST ( Effektiv Samordning Trygghet) projektet. Nu med fokus på mer integrationer för ännu bättre datadrivna beslutstaganden. Datadrivna beslut. Ännu mer dashboards och storymaps. Bra lägesbilder för polis, fastighetsägare och många fler.

Avlutade gjorde ”mrs kommunkarta” Viktoria Nyman också GIS utvecklare, som pratade och visade hur vi jobbar för att medborgare och medarbetare ska kunna få en enklare vardag med fler, bättre och enklare appar. Appar som gör att vi kan samla in analysera och ta bra beslut och dessutom göra det med smarta lösningar och teknik. Mycket sparad tid, arbete och enklare kommunikation.

Avslutningsvis hade NorrGIS en gästföreläsare i Helena Godotter Karlberg från LTU business.

Helena gav en intressant spännande och rolig dragning om att bygga innovations- och designdrivna platsvarumärken. Många tankar och idéer som poppade i våra medlemmars skallar.

Samarbete genomsyrade dagens pass. Och det är ju det vi bland annat jobbar med i NorrGIS.

Start tack till alla deltagare och speciellt tack till alla föredragshållare. Mycket uppskattade föredrag, bra nätverkande. Några av presentationer från studieresedagarna hittar du i NorrGIS Teams – som du som medlem kan ansöka behörighet till, om du inte redan har det.

Geosecma användarförening – träff 16:e november

Geosecma användarförenings har höstseminarium i Stockholm 16:e november bland annat med föredrag från Piteå Kommun, om GIS i verksamhetens Tjänst med Krister Vikström. Öppet för alla – medlem eller ej.
Det är inte heller knutet till Geosecma-produkter utan allmän GIS användning  

Anmälan – Geosecma Användarförening (geosecma-anvandarforening.se)

Lantmäteriet och smartare samhällsbyggnadsprocess (SmartSam)

Nedan kommer som vanligt lite information från Lantmäteriet.

30/10 kl. 13-14 Informationsmöte Smartare samhällsbyggnadsprocess

Under mötet tas bland annat ta upp:

 • Vad är den Nationella geodataplattformen idag?
 • Digitala planbeskrivningar.
 • Hantering av Planbeskrivning i den Nationella geodataplattformen.
 • Vilka förväntningar kan du ha på Lantmäteriets E-tjänst Detaljplan.
 • Guide – Lägg till datamängd i den Nationella geodataplattformen om du har avtal.

9/11 kl. 9-10 Webbinarium: Byggnader som följer den nationella specifikationen

Du får bl.a tips som berör:

 • Så har din kommun nytta av en nationell specifikation för byggnad.
 • Så har din kommun nytta av byggnader i den nationella geodataplattformen.
 • Förberedande arbete på din kommun för att nå nyttorna med den nationella specifikationen.
 • Ta del av demo som visar fördelar med ett nytt arbetssätt för byggnader.

14/11 kl. 9-15 Webbinarium Flygburen datainsamling

Kartografiska Sällskapet och Lantmäteriet bjuder in till en seminariedag, online och kostnadsfri. Presentationer om flygburen datainsamling och 3D på förmiddagen och ett initiativ till Forum för kommuner/statliga på eftermiddagen.

17/11 kl. 10-11 Webbinarium om kartor för civil beredskap

Webbinariet vänder sig till dig som arbetar som planerare, samordnare och beslutsfattare inom civil beredskap.

Innehåll:

 • Nationell Militär Kartserie, NMK och Lantmäteriet som beredskapsmyndighet
 • Behov av en gemensam karta. När och hur ska vi använda NMK?
 • Vad innehåller kartorna? Vilka filformat finns?
 • Försvarsmakten berättar hur de använder kartorna idag
 • När och hur finns kartunderlagen tillgängliga

30/11 kl. 13-15 Webbinarium – för dig som är, eller vill bli innovatör med hjälp av data från nationella geodataplattformen

Välkommen till ett spännande webbinarium för dig som är intresserad av standardiserad, tillförlitlig och tillgänglig data från nationella geodataplattformen.

Missa inte att prenumerera på Lantmäteriets olika nyhetsbrev


Här finns information och nyheter om Lantmäteriets geodataprodukter.  
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/Produktnyheter/

Information från Geoforum

Visst vet du att du kan ta del av det som händer i Geodatasverige på Geoforums hemsida?
Läs debattartikel: ”Digitaliseringen i samhällsbyggandet går för sakta” – Dagens Samhälle (dagenssamhalle.se)

Läs om Boverket som får BIM uppdrag: Geoforum Sverige – Boverket får BIM-uppdrag – meddelades på Arbeta smart

Lediga jobb hos våra medlemmar

Här tipsar vi om lediga jobb inom GIS, GIT, Geodata och samhällsbyggnad eller närliggande där GIS-kompetens efterfrågas i annonsen!

Vill du tipsa om lediga jobb går det bra med ett mail till jonny.halvarsson@lulea.se

Lediga jobb (Norr- och Västerbotten):

Nyheter från media och sociala kanaler

Om NorrGIS Nyhetsbrev/Medlemskap/Information i våra digitala kanaler

Känner du någon som borde få denna information eller vill du inte ha detta nyhetsbrev mail ledes i fortsättningen? Registrera/Avregistrera via denna länk https://www.norrgis.se/norrgis-nyhetsbrev/

Vill du själv ha med nyheter i kommande nyhetsbrev har vi nu skapat en utgivningsplan som du hittar på NorrGIS Web

Känner du något företag som borde bli medlem. Tipsa gärna om vår förening.

Har du ett ledigt jobb – tipsa eller skriv på NorrGIS LinkedIN sida.

Vill du skriva om något roligt, spännande eller intressant inom GIS? Gå med i och gör det på NorrGIS Facebooksida.

Är du medlem och vill få tillgång till NorrGIS Microsoft Team för samarbete? Maila jonny.halvarsson@lulea.se

GDPR:

NorrGIS lagrar medlemsinformation, namn, mail och företagsinformation för att kunna administrera, informera, fakturera och föra dialog med sina medlemmar.

Vi har inget speciellt nyhetsbrevsystem utan skickar våra nyhetsbrev som vanliga mail och lägger samtidigt upp nyheten på NorrGIS Web.