2024_3juni_Nyhetsbrev

Glad GIS sommar

Midsommarvecka!

Och en sommar med som vanligt säkert både sol och regn.

För första gången tänker jag för mig själv att det skulle vara bra att det inte blir en allt för varm och torr sommar, med risk för skogsbränder. Då finns nämligen en möjlighet (eller risk) att man får släppa semestern och rycka ut i arbete. Luleå och Bodens kommuners GIS-personal har nämligen nyligen tränats i konceptet BrandGIS och det blev skarpt läge redan två dagar efter träningen när en mindre skogsbrand utanför Jokkmokk. Läs mer om det i en liten artikel nedan.

Du kan även läsa mer om hur Piteå kommun genomfört Workshoppen Digibarometern med Lantmäteriet. Ett bra sätt att få koll på var man befinner sig i den digitala samhällsbyggnadsprocessen. Och det här med digitalisering och framför allt åtkomst eller icke åtkomst till information har ju blivit aktualiserat de senaste veckorna. Stängningen av Lantmäteriets tjänster ArkivSök för externa användare, begränsningar att hämta akter för externa användare via tjänsterna FR Webb, Akt Direkt, Min fastighet, Trossen och tjänsten historiska kartor berör många. Det här ställer tyvärr så klart till för många planerare, konsultbolag, kommuner runt om i landet. Att nu samhällsbyggnadsprocesser tar längre tid är redan ett faktum. Jag hoppas för er alla geodataanvändare på en snabb lösning. Geodata ska vara åtkomlig och öppen för de som behöver den. Det har vi ju kommit överens om i den nationella geodatastrategin. Men så klart krävs det att alla gör jobbet med informationsklassning innan, något som här verkar ha missats tidigt av Lantmäteriet och som nu får stora konsekvenser. Följ händelserna här: Information om nedstängda eller begränsade digitala tjänster | Lantmäteriet (lantmateriet.se)

Det verkar trots ovanstående som om att det ändå är full fart ute hos våra medlemmar! Som det brukar vara innan man får ta semester. Det är roligt och visar att efterfrågan på GIS och korrekt geodata fortfarande är hög. Och intresset för det som händer i regionen verkar också väcka nyfikenhet hos de nationella föreningarna SKMF och Kartografiska sällskapet som båda beslutat att lägga sina nationella konferenser Mätkart respektive Kartdagar i ”NorrGIS-land”.

Det skulle vara roligt om ni vil dela med er av era erfarenheter, nyheter och spännande projekt i detta nyhetsbrev. Skicka gärna förslag så ser jag till att få med dem i kommande nyhetsbrev. Jag tipsar också om ett par TechTalks till hösten och framför allt hoppas jag ni vill hänga på höstens NorrGIS Studieresa till Umeå. Vi behöver ju också träffas fysiskt ibland för utbyte av bra idéer. Världen är inte bara digital bakom alla skärmar!

Själv knogar jag några veckor till innan semesterhängmattan får ta vid. För er som vill ha koll på sommarvädret tipsar jag om appen https://www.windy.com – en bra app för dig som vill ha koll på sommarregn och vindar mm. Och för mig som nu är lite extra orolig för skogsbränder så är MSBs Brandrisk ute en app jag lär hålla koll på i sommar. Och även SMHIs brandriskkartor: brandrisk.smhi.se/grassfire/6934030/799028/2 är i sammanhanget bra.

Ta det lugnt med glassen och GISa lugnt! Vi hörs och ses i höst!

/Jonny Halvarsson

Ordförande NorrGIS

Luleå 16 juni 2024

NorrGIS Nyhetsbrev 3:2024 Juni

BrandGIS samverkan Boden/Luleå

Luleå och bodens kommun i samverkan med räddningstjänsterna i respektive kommun genomför nu Länsstyrelsens koncept BrandGIS för skapa förutsättningar för att kunna supporta räddningstjänsten med GIS-resurser. Syftet är att supporta räddningstjänsten med sk. ”Geoceller” en stödresurs kart/GIS vid skogsbränder (och möjligtvis andra större händelser). Måndagen den 3:e juni genomfördes ett andra övningstillfälle (med ett par skarpa övningsscenarion) hos räddningstjänsten i Luleå, där vi tränade på att hjälpa till ”i fält” vid insatsledningsbilarna. 1:a övningstillfället var utbildning i själva konceptet med brandlära, stabsarbete, brandsläckningsmetoder, brandbegrepp, SITAC-symbologier, ArcGIS Pro kartproduktion mm. Läs mer på Projekt BrandGIS (lansstyrelsen.se)

Men vad som hände redan två dagar senare var att vi får första skarpa ”larmet”. Chefen blir uppringd av räddningstjänsten på eftermiddagen. Skogsbrand utanför Jokkmokk!

”Kan ni ta fram kartor?”

Full aktivitet hos alla GIS-utvecklare och kartchef som nu får agera kartstabchef. Under eftermiddagens 3-4 timmar lyckades vi trycka ut 7 olika kartor med brandstart, beräknad spridning, ledningsplatser, sektorer, plan för helikoptervattenbombning mm som mailades vidare till Räddningstjänsten för vidareförmedling ut i räddningstjänsten system Daidalos. Utvärderingen en vecka senare uttrycker räddningstjänsten att det funkat mycket bra! Roligt att kunna hjälpa till med aktuella lägesbilder. Gemensam lägesbild på karta – det är grejen vid skogsbränder!

Bilder från övning och skarp brand.

Piteå kommun har genomfört Digibarometern

Piteå kommun har nyligen genomfört Digibarometern i samarbete med Lantmäteriet vilket kan ses som en del av det arbete som pågår i kommunen med att ta fram en GIS/Geodatastrategi. Här kommer lite reflektioner från Krister Vikström Piteå Kommun:

– Vi hade försökt bjuda in brett över hela kommunkoncernen med deltagande både från chefer och de som jobbar mer operativt. Vi hade även med representanter från Utvecklingsenheten på kommunförvaltningen i form av kommunens digitaliseringsstrateg och verksamhetsutvecklare. Det var många bra och öppna diskussioner under dagens övningar och den stora utkomsten från dagen var nog att vi alla samlades, pratade och fick en gemensam förståelse för ämnet Digital och sammanhållen samhällsbyggnadsprocess. Analysen av dagens övningar har ännu inte genomförts än men blir till hösten.

Några viktiga saker vi tar med oss från övningen:

 • Digitaliseringsstrategen och verksamhetsutvecklaren knöts närmare GIS-verksamheten och fick en vidare förståelse för vad vi jobbar med. Goda förutsättningar för fortsatt samverkan. 
 • Visar på problematiken att GIS-verksamheten är placerad långt ner i organisationsträdet samtidigt som den jobbar med kommunövergripande frågor och strukturer.
 • Visar på behovet av en övergripande digitaliseringsstrategi för kommunen (t.ex gemensamt E-arkiv).
 • Det var påtagligt ofta som behovet av 3D och digitala tvillingar påtalades från verksamheterna.
 • En del frågor som ställdes i övningarna var för en del svåra att besvara:
  • För att man inte jobbar med GIS i vardagen
  • För att det ibland ställdes flera frågor i EN och därför var lite svårt att ge ett kortfattat svar.

Fakta om Digibarometern:

Digibarometer är en workshop om digital mognad som tagits fram för att stötta Sveriges kommuner i digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen.
Digibarometern fungerar som ett diskussionsunderlag för att skapa samsyn om kommunens digitala mognad. Workshopen passar bra för en bred grupp medarbetare på ett samhällsbyggnadskontor och bygger på ett antal frågeställningar som diskuteras både i mindre grupper och i helgrupp. Workshopen tar 7-8 timmar att genomföra och kan delas upp på två tillfällen.

NorrGIS återinför stipendier för att uppmärksamma goda utbildningsinsatser och projekt inom branschen

Det var ett tag sedan NorrGIS var delaktig i Stefan Stenlunds* resestipendie tillsammans med Metria och Esri. Nu är det dags igen.

NorrGIS tog beslut på senaste styrelsemötet att vi på ”något sätt” kommer att återinföra stipendier. Vi funderar framför allt på att främja skolor, lärare och elever att nyttja GIS teknik. Under hösten formaliseras innehållet och utformningen av stipendier och hur man kan ansöka om desamma. Syftet är att främja GIS användning och få flera yngre förmågor till vår bransch. Vi tittar också på att kunna sponsra studentdeltagande i de två konferenser som arrangeras i NorrGIS trakterna Luleå och Skellefteå under 2025, vilka du kan läsa mer om nedan.

*Stefan Stenlund var Pionjär inom Lantmäteriets digitalisering och införande av geografisk informationsteknik och var verksam på Lantmäteriet i Luleå.

22 augusti – NorrGIS TechTalk: GIS-samverkan mellan kommuner en C-uppsats

Uppskjutet TechTalk från 11 juni hålls 22 augusti 11:00-12:00

Kommunal samverkan inom GIS: En undersökning av Västerbottens och Norrbottens kommuner

TechTalket är en presentation av en Kandidatuppsats som handlar om hur NorrGIS-Kommuner kan samverka kring GIS. Underlag är bland annat den undersökning/formulärinventering som gjordes i våras. TechTalker är studenten Clara-Elin Ekeståhl Unger som läst Kulturgeografi/Samhällsplanering på Umeå Universitet.

Anmäl dig här: NorrGIS TechTalk 22 aug – GIS Samverkan – NorrGIS

Länk till Uppsats på universitetens DIVA-portal: Kommunal samverkan inom GIS : En undersökning av Västerbottens och Norrbottens kommuner (diva-portal.org)

19 september – NorrGIS TechTalk: Mitt ansvar – Piteå kommun om Informationsägande

TechTalk 19 september 11:00-12:00

Mitt ansvar – Piteå kommun om Informationsägande

Piteå kommun har utvecklat ett system för att dokumentera och kunna söka ansvar för geodata i Enterprise-databasen och koppla ihop det med den metadata som kan hanteras i ArcGIS. Detta skulle kunna utvecklas för att omfatta även informationsklassning. Piteå visar, berättar och svarar på frågor. Var står vi nu? Utmaningar, möjligheter etc.

Tech Talker är Krister Vikström, GIS utvecklare på Piteå Kommun

Anmäl dig och läs mer här här: NorrGIS TechTalk: 19 sept Piteå kommun om Informationsägande – NorrGIS

Direktlänk: https://bit.ly/norrgistt24_sept

Anmäl ett TechTalk till 2024

Vill du hålla ett TechTalk för NorrGIS medlemmar? Lediga tider okt-dec

Anmäl det här: https://bit.ly/NorrGISTT2024_ANM. Kommande DATUM 2024 ÄR:

 • Torsdag 13 juni AI och ArcGIS Oscar Monell, Esri
 • JULI/ -> Inget TechTalk
 • Torsdag 22 augusti GIS Samverkan Uppsats Clara-Elin Ekeståhl Unger
 • Torsdag 19 september Piteå kommun om Informationsägande Krister Vikström
 • Torsdag 17 oktober
 • Torsdag 21 november
 • Torsdag 19 december

2-3 oktober 3D-Möte för kommuner i Umeå

I höst arrangerar Umeå kommun en Nätverksträff för kommuner kring 3D. Mötet/Träffen samlar kompetens från hela landet.

3D nätverksträffen för kommuner kommer att ske 2-3 oktober i Umeå. Mer information kommer!

23-24 oktober NorrGIS Studieresa till Umeå – Save the date

NorrGIS Studieresa till Umeå genomförs i oktober i höst.

Start 23/10 09.30 och t o m lunch 24/10. Kvällen före dvs 22/10 om intresse finns så bokar vi ett bord och äter tillsammans.

På programmet:

 • Besök på SLU
 • Kulturgeografen UMU
 • Länsstyrelsen och såklart Umeå kommun.

Detaljerat program kommer ut i augusti med anmälan!

Redan nu kan du kika hur det ser ut i Umeå i 3D: Umeå kommun (umea.se) och kika på alla deras öppna karttjänster: Kartor – Umeå kommun (umea.se)

Mätkart till Luleå 19-21 mars 2025

Sveriges Kart och Mättekniska förening SKMF  kommer nästa vår – 19-21 mars att arrangera sin årliga konferens Mätkart MätKart :: SKMF på Kulturens Hus i Luleå.

Mätkart är konferensen som riktar sig till dig i kart- och mätbranschen. Som deltagare kommer du att få möjlighet att lyssna på spännande föreläsningar, delta i praktiska workshops och träffa utställare för att kunna ta del av och diskutera den senaste tekniken. Utvecklingen i vår bransch går snabbt framåt och de digitala mötena tar över allt mer men på MätKart får deltagare, föreläsare och utställare den värdefulla möjligheten att träffas fysiskt vilket vi i SKMF tycker är mycket värdefullt. Kombinationen av teori, praktik och den varma trevliga atmosfären på MätKart gör att man siktar på att ha 200 nöjda deltagare.

NorrGIS planerar att delta som utställare och ser gärna att många medlemmar tar chansen att närvara som deltagare, utställare eller föredragshållare.

Kartdagarna till Skellefteå 8-10 april 2025

Kartdagarna är föreningen kartografiska sällskapets stora årlig konferens och mässa. 2025 kommer Kartdagarna Kartdagar 2024 – Kartografiska Sällskapet hållas den 8-10 april på Sara kulturhus i Skellefteå.

Det kommer att bli inspirerande, lärorika och trevliga dagar i en stad med många samhällsbyggnadsprojekt på gång. Grön omställning, innovation, ny teknik, AI är också ämnesområden som präglar norra Sverige och regionen. Teman som troligtvis också återspeglas i programmet för konferensen. Kartdagarna arrangeras av Kartografiska sällskapet sedan 1976 och är fortfarande den största nationella konferensen inom området med deltagare som beslutsfattare, experter, utvecklare och studenter. Centralt för konferensen är också kartutställningen och leverantörsmässa som båda har fri entré och är öppen för alla.

Även på denna konferens avser NorrGIS planerar att delta som utställare och ser gärna att många medlemmar tar chansen att delta!

Lantmäteriet och smartare samhällsbyggnadsprocess (SmartSam) – Nyheter

Lantmäteriet har uppmärksammat brister i myndighetens hantering i utlämnande av information.
Detta har medfört att vissa digitala tjänster stängts eller begränsats för extern åtkomst.
Här hittar du information om händelsen.

Informationsmöte Smartare samhällsbyggnadsprocess

3 juni – finns inspelat och går att se i efterhand. Innehåll:

 • Visat intresse NGP
 • Färdplansuppdraget, vad gör vi nu?
 • Ny webbutbildning NGP
 • Status i arbetet med datamängd höjd
 • Höstens webbinarium och informationsmöten

Mer info

Webbinarium Smartare samhällsbyggnadsprocess etapp 2 – strategi och planen framåt

Den 22 oktober kl. 10-15
Fokus för dagen kommer vara – Hur skapar vi myndigheter och kommuner tillsammans en smartare samhällsbyggnadsprocess? Givet det ekonomiska läget och det ökade säkerhetsmedvetandet hur går vi framåt?

Ny webbutbildning Nationella geodataplattformen – språngbrädan till digitalisering

Den här utbildningen är framtagen för att tillgodose behovet av förståelse och kunskap kring den Nationella geodataplattformen (NGP) och de nationella specifikationerna för olika datamängder. Målet är även att ge inspiration för att underlätta övergången mot datadrivna metoder för att producera (samla in), dela och använda geografiska data.

I denna utbildningen får du kunskaper om:

 • Varför vi digitaliserar
 • Hur vi jobbar för en digital, obruten samhällsbyggnadsprocess
 • Vad den Nationella geodataplattformen är för något
 • Specifikationer, datamängder
 • Information om avtal och användarvillkor
 • Hur vi kan ta nästa kliv i digitaliseringen mor datadrivna arbetssätt

Mer information och länk till utbildningen: https://www.lantmateriet.se/sv/nationella-geodataplattformen/om-plattformen/nyheter/webbutbildning-nationella-geodataplattformen—sprangbradan-till-digitalisering/

Geodatarådets lunchseminarium

3 juni – går att se i efterhand

Program

 • Magnus Forsberg, Lantmäteriet berättar kort om Geodatarådets möte den 21 maj
 • Anders Rydén, Lantmäteriet berättar om resultatet från workshopen kring insamling av geodata från luften.
  Utvecklingen av tekniken för att samla in geodata från luften tar snabba kliv framåt. I syfte att få en gemensam förståelse i Sverige för hur vi använder olika insamlingssätt och till vad, så arrangerade Lantmäteriet och Geodatarådet en workshop där vi gick igenom de olika insamlingssätten via satellit, flygplan och drönare.
  Anders Rydén höll i workshopen där närmare 30 olika användare deltog och berättade om sina erfarenheter kring de olika insamlingssätten.

Länk till inspelning

Information från Länsstyrelsen

Länsstyrelsernas GIS bra information på deras sida: Startsida – GIS (lansstyrelsen.se) med Nyhetsflöde och information om deras tjänster, samt länkar till Geodatakatalogen och planeringskatalogen.

SGU data blir helt öppna

Alla geologiska data som SGU tillhandahåller blir inom kort öppna och tillgängliga för alla. De data som man tidigare behövt beställa via vår kundtjänst, ofta mot en kostnad, kommer nu vara kostnadsfria och kunna laddas ner eller nås från SGU:s webbplats. Förändringen genomförs den 9 juni och är en direkt följd av genomförandeakten enligt öppna data-direktivet från februari 2023. Det innebär också att vi inte längre kommer erbjuda de specialpaketeringar som tidigare gått att beställa via vår kundtjänst. Du som kund kommer i stället fritt kunna ladda ner det du behöver från SGU:s webbplats eller vår söktjänst GeoLagret. I samband med denna förändring gör vi det också enklare att hitta våra data. Vi förenklar kategoriseringen av data på vår webbplats och förtydligar kopplingen till SGU:s kompletterande tjänster och kunskapsprodukter, så som handledningar, rapporter och annan stödinformation. Vi vill på så sätt förenkla för dig som användare att utnyttja och förädla våra geologiska data i din verksamhet.

Läs mer här:  Nu blir SGU:s data kostnadsfria och lättare att nå

NorrGIS Extra årsmöte – 22 aug

Vid årsmötet i februari hade NorrGIS inte lyckats hitta en föreningsrevisor som därigenom inte heller genomfört revision. NorrGIS styrelse beslutade att ta stöd av vårt ekonomibyrå Ernst & Young också genomför revision. Vi behöver genomföra ett extra årsmöte för att besluta om Revisor och godkännande revisionen för 2023. Detta görs i anslutning till vårt Ordinarie Styrelsemöte den 22:a aug. Vi börjar därför detta möte med Extra Årsmöte.

Anmäl dig med länk härvid:  https://forms.office.com/e/bYUt1GZ8rr

Agenda för Extra årsmöte

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare
 3. Val av justerare
 4. Beslut om föreningsrevisor. (Ernst & Young) för 2023 och 2024.
 5. Godkännande av revision för verksamhetsår 2023.
 6. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet.
 7. Mötet Avslutas

Lediga jobb hos våra medlemmar

Här tipsar vi om lediga jobb inom GIS, GIT, Geodata och samhällsbyggnad eller närliggande där GIS-kompetens efterfrågas i annonsen!

Vill du tipsa om lediga jobb går det bra med ett mail till jonny.halvarsson@lulea.se

Lediga jobb (Norr- och Västerbotten):

Nyheter från media och sociala kanaler

Om NorrGIS Nyhetsbrev/Medlemskap/Information i våra digitala kanaler

Känner du någon som borde få denna information eller vill du inte ha detta nyhetsbrev mail ledes i fortsättningen? Registrera/Avregistrera via denna länk https://www.norrgis.se/norrgis-nyhetsbrev/ Vill du själv ha med nyheter i kommande nyhetsbrev har vi nu skapat en utgivningsplan som du hittar på NorrGIS Web Känner du något företag som borde bli medlem. Tipsa gärna om vår förening. Har du ett ledigt jobb – tipsa eller skriv på NorrGIS LinkedIN sida. Vill du skriva om något roligt, spännande eller intressant inom GIS? Gå med i och gör det på NorrGIS Facebooksida. Är du medlem och vill få tillgång till NorrGIS Microsoft Team för samarbete? Maila jonny.halvarsson@lulea.se

GDPR:

NorrGIS lagrar medlemsinformation, namn, mail och företagsinformation för att kunna administrera, informera, fakturera och föra dialog med sina medlemmar. NorrGIS har inget speciellt nyhetsbrevsystem utan skickar våra nyhetsbrev som vanliga mail och lägger samtidigt upp nyheten på NorrGIS Web.