Digitalbyggnad_Nyhet

Hej NorrGIS vänner,

Här kommer NorrGIS andra nyhetsbrev för 2023.

Vintern håller på att släppa taget om norra Sverige. Själv har jag kramat ut det sista av vintern genom en hel del skidåkning i påsk. Vi har nu i NorrGIS kommit igång med en del aktiviteter under våren i några av NorrGIS arbetsgrupper. SamSam-konceptet (I första för hand för kommuner och myndigheter) är igång och är ett bra sätt att på ett lite avdramatiserat sätt vara med och prata, diskutera och dela idéer om den pågående digital samhällsbyggnadsprocessen.

De två första tillfällena som handlat om detaljplaner har genomförts. Nu fortsätter vi med samtal om byggnader. Var gärna med och försök gärna få med dig kollegor som jobbar med detta. Och så klart kan ni som företag också vara med och lyssna och ta del av vilka problem och utmaningar vi som kommuner har inom olika digitaliseringsprocesser för att komma vidare. Nu i veckan genomförs Kartdagarna i Helsingborg. Och i Umeå genomförs Buisiness Arena Norr – och på både dessa konferenser står digitalisering av samhällsbyggnadsprocesser högt upp på agendorna.

Jag noterar att fler och fler kommuner börjar leverera detaljplaner till Nationell Geodataplattform. Det är bra och nyttigt för de aktörer som enklare ska kunna ta del av denna information i framtiden. Öppna data är en bra förutsättning för att få fler att kunna använda GIS på ett enklare sätt.

Här i Luleå tittar vi just nu på en öppen geodataportal. Vi håller också på med ett spännande projekt om hur vi kan använda en digital tvilling i tidiga planprograms-processer. En spännande lärdom i projektet är att vi angriper det med lite agilt tankesätt också. Agilt är inget nytt för många systemutvecklare men lite nytt för en del av de som jobbar inom samhällsbyggnadsprocesser på en kommun. Och på det så arbetar vi också under våren med en upphandling av Drönartjänster. En del spännande aktiviteter alltså, som jag hoppas dela med mig av en del erfarenheter under det kommande året. Kanske i kommande TechTalk. Har du något spännande att berätta? Hör av dig. Vi saknar TechTalkare!

Det gäller att hänga med, med så mycket ny spännande teknik som finns runt hörnet och som förhoppningsvis kan göra det enklare för många i samhällsbyggandsprocessen.  Och på tal om det så behöver vi också bli fler inom vår bransch och har startat ett arbete där vi uppmanar våra medlemmar att hjälpa till att sprida kunskap till våra skolor. Vi jobbar också för att ta fram lite bra material för detta. Läs också mer om detta arbete  i nyhetsbrevet nedan.

Ha en bra fortsatt gISig vår – men må isen försvinna snart nu!

//Jonny Halvarsson

Ordförande NorrGIS

Luleå 15 april 2023

SamSam igång med dialoger om den digital samhällsbyggnadsprocessen

De första samtalen om digitala detaljplaner har genomförts i NorrGIS regi, nu fortsätter vi med samtal om digital byggnadsinformation med möten 4 och 11 maj.

Målgruppen är Bygglovshandläggare, Samhällsplanerare, dig som jobbar inom GIS/Mät/Kart, LINA-handläggare 

Läs mer om detta nedan.

NorrGIS SamSam Digitala träffar i vår

Datum med direktlänkar till vårens träffar:

4 & 11 maj kl. 11-12 – Byggnad

Länk 4 maj: Click here to join the meeting

Länk 11 maj: Click here to join the meeting

Nu pågår en testperiod för den nationella specifikationen för byggnad som kommer att effektivisera bygglovsprocessen och leda till en smartare samhällsbyggnadsprocess. Specifikationen beräknas vara klar oktober 2023. Ett steg mot en digitalt arbetssätt är tjänstebaserad uppdatering av BAL-information. 

Lantmäteriet har två webbinarium som berör ämnet: 

1. Webbinarium: Byggnader i den Nationella geodataplattformen 

25 april kl.09:00 – 11:00 

Välkommen på ett informationstillfälle om byggnader i den Nationella geodataplattformen. På detta webbinarium får du ta del av erfarenheter från tester och validering av byggnader, effektivisering av lov- och byggprocessen samt hur leverans sker till den Nationella geodataplattformen. Anmäl dig till webbinariet här! 

2. Informationsmöte Tjänstebaserad uppdatering 

26 april kl. 10.00-11.00  

Lantmäteriet bjuder vi in till informationsmöte om tjänstebaserad uppdatering. Denna information riktar sig till er på de kommuner som har intresse av att börja leverera BAL-information via direktuppdatering. Mötet sker digitalt. 
Om ni vill delta, skicka ett mejl till ajourhallning-bal@lm.se

Om ni inte har möjlighet att delta på webbinarierna ovan är ni ändå välkomna att delta på Samsam-mötet och diskutera byggnad. 

Frågor inför Samsam-mötet: 

 • Hur ser organisationen ut hos er för hantering av byggnadsinformation? 
 • Vilka möjligheter ser du med den nya specifikationen för byggnad? 
 • Utmaningar kring förändrade arbetssätt? 
 • Anledningar till att börja med tjänstebaserad uppdatering, eller inte? 
 • Har du någon fundering från webbinarierna?

Kommande möten i sommar (juni)

1 & 8 juni kl. 11-12 – Datainsamling

Länk 1 juni: Click here to join the meeting

Länk 8 juni: Click here to join the meeting

Kommande möten i höst

7 & 14 sept. – Översiktsplan

5 & 12 okt. – Kompetensförsörjning

Kompetens – Besök en gymnasieskola

Hjälp till att berätta om GIS i skolor!

Hur får vi flera till vår bransch Geodata och GIS i norra Sverige? Det funderar vi en del på just nu. Vi upplever att det blir svårare och svårare att rekrytera GIS- och geodatakompetens till norra Sverige. NorrGIS har därför nu en arbetsgrupp bestående av Leena Andersson, Lantmäteriet Luleå, Jonny Halvarsson, Luleå Kommun, Erika Kristoffersson, Storuman, Unik i Norr och Björn Forsman, Lycksele, fd Gymnasielärare, som tittar på hur vi skulle kunna hjälpa till att sprida vår kunskap.

Arbetsgruppen jobbar för att fram ett koncept där du som NorrGIS medlem ska kunna delta och sprida kunskap till i första hand elever på gymnasieskolor (men även grund, eller högre utbildning). Vi behöver inspirera i tidiga åldrar och tipsa om vad vår bransch kan erbjuda för roliga och spännande jobb och tipsa om hur man gör för att läsa vidare inom området. Vi bevakar och följer också det nationella projekt där Lantmäteriet och Geoforum håller på att ta fram en nationell branschplattform för elever och studievägledare mfl.

Som förening uppmanar nu därför NorrGIS som förening att vi alla NorrGIS-medlemmar också hjälper till att erbjuda att hålla i en lektion eller ta emot studiebesök, där vi förklarar om hur vi använder geografiska informationssystem, visar exempel på hur geografisk information används och samlas in. Vi hoppas kunna genomföra en satsning på detta redan till hösten. Vi ser även att vi hjälper till att utveckla lite idéer av aktiviteter under internationella geografiveckan, med internationella GIS dagen där vi också ser att vi som medlemmar kan försöka hjälpa till att sprida kompetens.

Ett tips redan nu är att tidigt ta kontakt med skolorna redan efter sommarlovet för att planera in aktivitet under hösten, gärna i samband med när Geografi infaller i läroplanen och gärna i samband med internationella GIS-dagen. Vi kommer att fortsätta och informera och tipsa om våra aktiviteter kring detta, och hur du kan hitta material för att hålla Inspirationsföredrag på NorrGIS MS Teams Kanal: Kompetens.

Hör av dig om du har idéer!

Samverkan för Norrbottens Kommuner kring datacenter i Norrbotten DCBD

Inom ramen för NorrGIS nätverk har vi inventerat hur Norrbottens Kommuner ser på att använda GIS i den gemensamma datacentret DCBD som nu finns etablerat i Boden.

Att köra GIS applikationer på distans ställer nämligen lite nya krav!

ArcMap håller på att fasas ut och GEOSECMA’s olika moduler skrivs om till ArcGIS Pro. I ArcGIS Pro kan man jobba med 2D och 3D, sida vid sida. Geosecma karta släpps i Pro version i juni 2023, Fysisk planering kommer 2024. Att jobba i 3D blir allt vanligare i samhällsbyggnadsprocessen och nationella register (t.ex byggnader).

Att jobba med 3D kräver dock mer av hårdvaran och framförallt av grafikkorten på våra datorer och/eller servrar. Standardutförandet för servermiljö i DCBD klarar inte grafikkraven som ställs av ArcGIS Pro. DCBD måste alltså bestycka dessa med grafikprocessorer vilket är kostsamt. Vi ser nu över hur en sådan lösning skulle kunna se ut samt ta fram ett kostnadsförslag för detta tillsammans med S-GROUP, Tieto, SkyLite och vår IT-avdelning. I detta skede är vi främst ute efter att kunna dela denna kostnad med andra som har samma behov. Tanken är att respektive kommun ska kunna bestämma vilken version av Pro/Geosecma man använder och att det som delas är själva hårdvaran i DCBD-miljön.

Vi har nu gjort en inventering av Kommunerna i Norrbotten hur de ser på att flytta över GIS-plattform och använda GIS och 3D applikationer i DCBD.

Det finns flera fördelar med distansarbete med GIS utifrån ett antal områden:

 • För att kunna jobba uppkopplat och effektivt på distans
 • Attraktiv arbetsgivare: Möjlighet till distansarbete = flexibilitet
 • Svårt att rekrytera personal: Det är svårt att hitta och behålla kompetent personal i regionen.
 • Lättare att ta in konsulter på tillfälliga uppdrag
 • Samhällsbyggnadsprocessen digitaliseras
 • Att jobba i 3D blir allt vanligare
 • Utifrån ett IT-administrativt perspektiv
  • Behöver inte installera på flera klienter utan bara i servermiljön = lättare att administrera och underhålla
  • Lättare att skala upp vid fler anställda
 • Större möjlighet att samverka och samnyttja resurser mellan kommuner

NorrGIS kommande TechTalks

Anmäl ett TechTalk till 2023

***********************

Vill du hålla ett TechTalk för NorrGIS medlemmar?

Anmäl det här: https://bit.ly/NorrGISTT2023

Kommande DATUM 2023 ÄR:

 • Torsdag 25 maj
 • Torsdag 15 juni
 • JULI/ -> Inget TechTalks
 • Torsdag 24 augusti
 • Torsdag 21 september
 • Torsdag 19 oktober
 • Torsdag 23 november
 • Torsdag 21 december

Tips på bra ”TechTalkare” tas gärna emot av jonny.halvarsson@lulea.se

Lantmäteriet och smartare samhällsbyggnadsprocess (SmartSam)

25 april kl. 9-11 Webbinar Byggnader i nationella geodataplattformen.
Mer info och anmälan https://www.lantmateriet.se/sv/smartare-samhallsbyggnadsprocess/nyheter/#faq=28dd

ByggnaderLM
ByggnaderLM

26 april kl. 10-11. Informationsmöte Tjänstebaserad uppdatering
Den 26 april kl. 10.00-11.00 bjuder vi in till informationsmöte om tjänstebaserad uppdatering. Denna information riktar sig till er på de kommuner som har intresse av att börja leverera BAL-information via direktuppdatering. Mötet sker digitalt.
Om ni vill delta, skicka ett mejl till ajourhallning-bal@lm.se.

8 maj och 19 juni. Informationsmöten Smartare samhällsbyggnadsprocess
Webbsändning kl. 13-14 med status och framdrift i projektet.
Mer info: https://www.lantmateriet.se/sv/smartare-samhallsbyggnadsprocess/nyheter/#anchor-0

Inspelat Geodataseminarium 2023-02-01
Den 1 februari bjöd Lantmäteriet och Geodatarådet in till Geodataseminarium – I riktning mot framtiden. Ämnet för årets seminarium var: Var ser vi att vi behöver vara med digitaliseringen 2040, och vilka utmaningar behöver vi gemensamt klara av för att nå dit?
Moderator var Anders Sandin, verksamhetsområdeschef Geodata på Lantmäteriet.
Här kan du ta del av inspelningen från seminariet den 1 februari .

Nytt regeringsbeslut kring öppna data
Regeringen har fattat ett beslut som innebär att Lantmäteriet får ytterligare tid på sig att genomföra omställningen till öppna data. Lantmäteriets öppna data ska nu vara tillgängliga senast i februari 2025.
Mer info: https://www.lantmateriet.se/sv/om-lantmateriet/press/nyheter/nytt-regeringsbeslut-kring-oppna-data/

Lediga jobb hos våra medlemmar

Här tipsar vi om lediga jobb inom GIS, GIT, Geodata och samhällsbyggnad eller närliggande där GIS-kompetens efterfrågas i annonsen!

Vill du tipsa om lediga jobb går det bra med ett mail till jonny.halvarsson@lulea.se

Lediga jobb

Nyheter från media och sociala kanaler

DIGG startar program för att stödja arbetet med öppna data

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, lanserar ett dataambassadörsprogram för att stödja arbetet med öppna data inom offentlig sektor.

Dataambassadörsprogrammet vänder sig till personer som arbetar operativt med öppna data och datadelning inom offentlig sektor. I den första versionen av programmet får deltagarna tillgång till en digital självstudieutbildning och ett utbildningsmaterial. Syftet med programmet är att öka förståelsen för vad öppna data och datadelning innebär och hur en verksamhet kan komma igång att dela data.

Läs mer: Digg lanserar dataambassadörsprogram för att stödja arbetet med öppna data | Digg

Mätkart 3-5 maj i Västerås

SKMF: MätKart23

Från 03 Maj, 2023 13:00 till 05 Maj, 2023 12:00

på Hotell Plaza Västerås Kategorier: Konferenser & seminarier

Arrangör: Sveriges kart och mätningstekniska förening

Lyssna på positionspodden om Geodata

Har du lyssnat på positionspodden? Här hittar du avsnitt om GIS och geodata och just nu lite om AI inom samhällsbyggnad!

Geoforum Sverige – Positionspodden