240410_Nyhetsbrev

Infrastruktur och öppna geodata, Samverkan kring geodata

Hur arbetar du med öppna data?

Efterfrågan kring öppna geodata från Myndigheter och kommuner ökar. Det några år gamla Öppen Datadirektivet Öppna data-direktivet – Regeringen.se är högaktuellt, och sedan länge finns också geospatiala data med som datamängder som anses mycket värdefulla!

”Myndigheter bör tillgängliggöra sina offentliga data för vidareutnyttjande, fritt eller enligt standardiserade och generösa villkor, för att bidra till innovationer som bygger på digital information och för att bidra till ökad öppenhet i offentlig förvaltning”

En myndighet som i allra högsta grad är involverad är DIGG. De har nu släppt en ny version av dataportalen som de beskriver på följande sätt!

Sveriges dataportal – nu större och snyggare!

Webbplatsen Sveriges dataportal har fått ett nytt utseende, ny struktur och mer innehåll. Målet är att ge dig som offentlig aktör bättre förutsättningar till samverkan, lärande och engagemang kring datadelning och dataanvändning. I arbetet med att vidareutveckla Sveriges dataportal lanserade vi på Digg en första betaversion i slutet av 2022. Sedan dess har vi arbetat med att förbättra den och en viktig del i det har varit de synpunkter vi fått in. Några av nyheterna i den nya versionen av Sveriges dataportal är:

 • förbättrad och tydligare struktur som gör det enklare att hitta
 • utökat innehållet, bland annat med material om API-utveckling och information om lagstiftningar, strategier och olika ramverk
 • ökade möjligheter för samverkan och engagemang genom att presentera större samverkansinitiativ som på olika sätt arbetar för att data ska bli en effektiv resurs för fler aktörer
 • bättre stöd för inspiration och lärande genom att visa upp goda exempel på hur olika aktörer arbetat med datadriven innovation.”

Besök Sveriges dataportal (dataportal.se)Länk till annan webbplats.

Du hittar en hel del matnyttigt på denna portal. Och arbetet harmoniserar ju väl med den Nationella geodatastrategin 2021-2025 som jag lyft fram i tidigare nyhetsbrev. I denna artikel beskriver man ett antal värdefulla datamängder: Stöd för att publicera värdefulla datamängder – Sveriges Dataportal . Med öppna data, användning av standarder kan vi förhoppningsvis gå mot en framtid där vi kan bygga gränsöverskridande kartapplikationer, få lättare tillgång till geodata för att kunna göra våra GIS analyser och ta fram bra beslutsunderlag.

Så hur gör du för att ta arbetet vidare med Öppna (geo)data?

Den frågan kan vara nog så komplex. Man behöver ju först och främst data. Man behöver beslut att data ska vara öppna. Fortsatt behöver du en teknisk plattform för att tillgängliggöra data, man behöver ha beskrivit data (metadata) så de blir användbara och man behöver fundera på vilka format och vilka standarder data ska levereras i. Bland mycket annat!

I NorrGIS vill vi under detta år kika lite vidare på hur vi kan bidra till ökad kompetens just kring detta! Och det ville ni medlemmar också. Så vi hoppas kunna framför allt höja den gemensamma kompetensen kring detta under året. Så häng med NorrGIS under ett nytt spännande verksamhetsår. I dessa nyhetsbrev kan du ta del av nyheter med fokus på GIS och Geodata i Norr- och Västerbotten!

/Jonny Halvarsson

Ordförande NorrGIS

Luleå 10 april 2024

NorrGIS Årsmöte verksamhetsplan 2024 och ny styrelsemedlem

NorrGIS årsmöte genomfördes enligt plan den 20 februari. Verksamhetsberättelse för 2023 och plan och budget för 2024 beslutades.

Vi tackade av Jenny Viklund från Länsstyrelsen och Sara Andersson LKAB som lämnade vår styrelse och hälsade Anton Andersson från Länsstyrelsen Västerbotten in som ny styrelsemedlem.

NorrGIS styrelse för 2024

NorrGIS verksamhetsplan 2024. Kan i sin helhet laddas hem här: Verksamhetsplaner – NorrGIS. Vi kommer under året att arbeta med bland annat följande:

 1. Öppna data,
 2. Informationsklassning och säkerhet ur ett geodatakontext,
 3. Fortsatta aktiviteter mot skolor och kompetenssatsningar,
 4. Interkommunala karttjänster och samverkan med geodata,
 5. Arbeta med lobbying för att arrangera Kartdagar, Mätkart eller andra nationella konferenser till ”NorrGIS-land”,
 6. Arrangera studieresa till Umeå,
 7. Vara kravställare och handledare till Exjobb: ”Hur ser GIS och geodataläget ut i norra sverige och hur kan samverkan, samarbeten utvecklas”,
 8. Återaktivera stipendier för att lyfta fram eller ge bra GIS-projekt och  
 9. Skapa en regional NorrGIS-nätverksgrupp för Plattformsbyte eller för de som redan använder Geosecma.

Uppstart Geosecma Nätverksgrupp

NorrGIS kommer nu att starta upp en nätverk för dig som är Geosecma användare.

1:a mötet för NorrGIS GeoSecma nätverk

Onsdagen den 17 April kl 10.00 – 11.30  

Anmäl dig genom att maila johanna.oman@kalix.se

Nedan kommer en inbjudan till att delta i ett ”NorrGIS Nätverk” för dig som är Geosecma-användare.

Vad ska nätverket göra:

Genom digitala möten bland annat:

 • Diskutera problem
 • Hitta lösningar
 • Visa på goda exempel
 • Var en samlad ”kanal” mot Sokigo
 • Etc.

Gruppen drivs initialt av Johanna Öman som också sitter i styrelsen för det nationella Geosecma Användarföreningen och Sara Widinghoff. Hoppas att du deltar!

Geosecmas användarförening (Nationella) har dessutom ett ordinarie möte enligt nedan

Diskussionsmöte om GEOSECMA 11.1

15 April kl 10.00-11.30 – GEOSECMA Användarförening bjuder in till ett diskussionsmöte om GEOSECMA 11.1. Mötet hålls på Teams.

Länk till anmälanVid anmälan kan du uppge om det är något särskilt du vill ska tas upp på mötet.

GIS-samverkan – Svara på Enkät (NorrGIS C-uppsats)

Du har väl sett denna förfrågan/uppmaning från vår student i samarbete med NorrGIS!

Vi skulle uppskatta enormt mycket om du och din kommun tar dig tid att svara på enkäten så att vi får ett bra underlag.

”Här kommer en påminnelse gällande enkätformuläret för C-uppsatsen tillsammans med NorrGIS.

Syftet med studien är att undersöka GIS-verksamheten i kommuner inom Norrbotten och Västerbotten. Detta innebär dels en kartläggning av GIS-användandet i kommunerna, dels en undersökning av hur samverkan ser ut i kommunerna och hur det skulle kunna utvecklas i framtiden. Studien kommer främst att baseras på denna enkätundersökning. Eftersom studien syftar till att undersöka skillnader i kommunerna så räcker det med 1 svar per kommun.

Enkäten kommer finnas tillgänglig till och med 17 April.

Det skulle vara mycket tacksamt om ni kunde ta er tiden och besvara enkäten. Den består av 23 frågor och tar cirka 15 minuter att besvara! 

Länk till enkäten 

Clara-Elin och läser just nu sista året på Umeå Universitet och skriver just nu sin C-uppsats i kulturgeografi i ett samarbete med NorrGIS. Vid eventuella frågor eller funderingar kan ni kontakta henne, claraaelin@gmail.com

OBS: Förlängd svarstid till den 17:e april

3D Möte i Umeå i höst

I höst arrangerar Umeå kommun en Nätverksträff för kommuner kring 3D.

Mötet/Träffen samlar kompetens från hela landet.

3D nätverksträffen för kommuner kommer att ske 2-3 oktober i Umeå. Mer information kommer!

Välj geodata – supporta branschens kompetenssatsning

Äntligen har Geoforum och hela GIS branschens sida för att locka ungdomar till vår bransch lanserats. Fortsätt sprida kunskap om webplatsen!

Du hittar den här! https://valjgeodata.se/

Vill din organisation delta eller bidra i projektet? Du kan bidra med innehåll, goda exempel och berättelser. Hör av dig till Linn Norén, kommunikationsansvarig Geoforum linn.noren@geoforum.se.

Umeå kommun och Lantmäteriet Luleå på Kartdagarna

Kartdagarna drar igång nästa vecka? Är du på plats. Även NorrGIS medlemmar syns som föredragsläsare under Kartdagarna!

Från Kartor till kommunikation: Ett framgångsrikt GIS-arbete i din organisation

Hur man lyckas med att sprida GIS i organisationen samt exempel från Umeå kommun hur man bygger upp ett robust och bra samarbete med intressenterna.
Föreläsare: Annika Deschamps och Alexander Sandelin Kennedy, Umeå kommun

Detektering av byggnader med Machine Learning (ML)
Lantmäteriet ser ML som ett strategiskt viktigt område att utveckla och dra nytta av. Bland annat har en ML-modell för detektering av byggnader tränats upp och är nu på väg att implementeras i skarp produktion. Föredraget presenterar Lantmäteriets arbete med att ta fram byggnadsmodellen, vilka indata som har används, och vilka resultat som modellen ger. Föredraget kommer också att ge en inblick i Lantmäteriets fortsatta arbete med att ta fram ML-modeller för fler objekttyper.
Föreläsare: Erik Nilsson, Lantmäteriet Luleå

NorrGIS TechTalks – har du något spännande att berätta? Anmäl ditt TechTalk 2024

Är du intresserad av att presentera ditt företag, ett projekt eller en produkt, eller kanske ett nytt sätt att lösa ett problem?

Vill du dela med dig av det? Då är NorrGIS TechTalk ett sätt att göra det på! Vi sitter på ett bra nätverk om du vill sprida din information. Nedan visas datum och anmälningslänk för att skicka in ett TechTalk!

Anmäl ett TechTalk till 2024: Anmäl det här: https://bit.ly/NorrGISTT2024_ANM

DATUM 2024 ÄR:

 • Tisdag 23 januari (Torsdagen 18 är det NorrGIS idéseminarium)
 • Torsdag 22 februari
 • Torsdag 23 mars
 • Torsdag 18 april
 • Torsdag 16 maj
 • Torsdag 13 juni
 • JULI/ -> Inget TechTalks
 • Torsdag 22 augusti
 • Torsdag 19 september
 • Torsdag 17 Oktober
 • Torsdag 21 november
 • Torsdag 19 december

Tips på bra ”TechTalkare” tas gärna emot av jonny.halvarsson@lulea.se

Information från Länsstyrelsen

Ny omgång av BrandGIS utbildning genomförs 24:e april i Umeå, Workshop, Umeå, Västerbottens län

Mer information här (Sista anmälan var 31 mars): Workshop: BrandGIS | Länsstyrelsen Västerbotten (lansstyrelsen.se)

Läs mer om BrandGIS här: Projekt BrandGIS (lansstyrelsen.se)

Förövrigt har Länsstyrelsernas GIS bra information på deras sida: Startsida – GIS (lansstyrelsen.se) med Nyhetsflöde och information om deras tjänster, samt länkar till Geodatakatalogen och planeringskatalogen.

Nationell Intressentgrupp mätningsteknik – bildad under Geoforum/BIM-Alliance

En ny Intressegrupp tillsammans med medlemmar kommer att arbeta med mätningstekniska frågor för att bidra till ett kvalitativt, effektivt och hållbart samhällsbyggande.

Om gruppen

Intressentgruppen är ett samarbete med Geoforum Sverige och är öppen för medlemmar från både Geoforum och BIM Alliance. Gruppen träffas digitalt cirka fyra gånger per år under ledning av Krister Arnaryd, affärsutvecklare på Qflow och Anna Miskas, Specialist Mätningsteknik på Trafikverket. Du hittar kommande möten i BIM Alliance kalendarium.

Vad gör intressentgruppen?

Fokusområden för BIM Alliance intressentgrupp för mätningsteknik är att:

 • det ska finnas tillräckligt med mätningstekniker med rätt kompetens för branschen
 • mätningstekniker förstår och jobbar efter gällande regelverk
 • regelverken är lätta att förstå och säkerställer rätt kvalitet i mätningsarbetet
 • insamlade mätdata används som underlag i en effektiv och hållbar samhällsbyggnadsprocess
 • projekterade och konstruerade modeller används utan handpåläggning för utsättning, mängdreglering och maskinstyrning

För mer information, kontakta krister.arnaryd@qflow.se eller anna.miskas@trafikverket.se.

Är du intresserad av AI och samhällsbyggnad – spana in AI Arena och AI klivet

Vi lever i en tid där data, AI och digitala verktyg revolutionerar arbetssätt och hur beslut fattas inom samhällsbyggnadssektorn. AI-klivet är en tjänst i form av ett forum för kunskapsdelning, omvärldsspaning och inspiration, framtagen av AI Arena för att sprida kunskap om möjligheterna med, och främja användandet av AI inom sektorn.

Tjänsten hjälper dig och din organisation att höja kompetensen, få stöd att skapa och genomföra projekt och skala upp tillämpningen av AI. I ett skräddarsytt team får du dela kunskap och lärdomar med andra i liknande yrkesroller på regelbundna träffar och i digitala forum.

AI Arena är en mötesplats för acceleration av AI-tillämpningar inom samhällsbyggnadssektorn och drivs av BIM Alliance Sweden, Geoforum Sverige och IQ Samhällsbyggnad, med stöd från Smart Built Environment (finansiärer Formas, Vinnova och Energimyndigheten). AI-klivet är nästa etapp inom AI Arena.

Läs mer i dessa artiklar:

Geoforum Sverige – Nationell AI-strategi från AI Sweden

AI-klivet — AI Arena

Lantmäteriet och smartare samhällsbyggnadsprocess (SmartSam) – Nyheter

Färdplan för att fortsätta samhällsbyggnadsprocessen

Lantmäteriet med Projektledare Malin Klintborg tillsammans med Värmdö kommuns Malin Sträng genomför just nu workshoppar med ett antal utvalda kommuner.

Blåljuskollen – Pajala är nu blåljusgodkända

Är din kommun också intresserad av att genomföra Blåljuskollen?

Mer info om Blåljuskollen hittar du här https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/krisberedskap-och-blaljus/blaljuskollen/

Informationsmöten Smartsam

Ta del av den senaste informationen kopplat till arbetet med en smartare samhällsbyggnadsprocess.  

Kommande informationsmöten hittar du här https://www.lantmateriet.se/sv/smartare-samhallsbyggnadsprocess/om-smartare-samhallsbyggnad/informationsmoten/

 • Måndag den 22 april, kl. 13-14
 • Måndag den 3 juni kl. 13-14

Grundutbildning i LINA

Har ni en ny kollega på kontoret som ska jobba med LINA? Vi kommer att ha en grundutbildning via Skype.
– Onsdag 29 maj kl. 10-12.
Om ni vill delta, skicka ett mejl till ajourhallning-bal@lm.se

Geodatarådets lunchseminarium

Lantmäteriet erbjuder under 2024 fyra webbsända lunchseminarier där du får information om arbetet med handlingsplanen och dess succesiva framsteg.

 • Måndag 3 juni kl. 12-13

Mer info finns här https://www.lantmateriet.se/sv/om-lantmateriet/Samverkan-med-andra/geodataradet/informationstillfallen/#faq=8e93

Prenumerera på Lantmäteriets olika nyhetsbrev

https://www.lantmateriet.se/sv/om-lantmateriet/press/nyhetsbrev

 • BAL och ABT
 • Digital samhällsbyggnadsprocess
 • Geodatarådet
 • Handbok i mät- och kartfrågor, HMK
 • Nyheter inom Geodesi

Lediga jobb hos våra medlemmar

Här tipsar vi om lediga jobb inom GIS, GIT, Geodata och samhällsbyggnad eller närliggande där GIS-kompetens efterfrågas i annonsen! Vill du tipsa om lediga jobb går det bra med ett mail till jonny.halvarsson@lulea.se

Nyheter från media och sociala kanaler