NorrGIS TechTalks 2023 – Planerade datum

Vill du hålla för NorrGIS medlemmar?

Anmäl ett TechTalk här: https://bit.ly/NorrGISTT2023

Du kan ge förslag på alternativt datum…

DATUMEN 2023 ÄR:

 • Torsdag 19 januari 
 • Torsdag 16 februari
 • Torsdag 23 mars
 • Torsdag 20 april
 • Torsdag 25 maj
 • Torsdag 15 juni
 • JULI/ -> Inget TechTalks
 • Torsdag 24 augusti
 • Torsdag 21 september
 • Torsdag 19 oktober (Studieresa genomförs ställs in)
 • Torsdag 23 november
 • Torsdag 21 december