NorrGIS idekonferens Prioritera

Nedan kan du som NorrGIS medlem vara med och prioritera aktiviteter till NorrGIS verksamhetsplan 2024.

Under NorrGIS idékonferens 18-19 januari arbetade ett 20 tal medlemmar fram förslag till aktiviteter som NorrGIS kommer att fokusera på att genomföra under 2024.

Nu har du din chans att vara med att prioritera vilka saker (idéer/aktiviteter) du tycker är viktigast! Gå in i formuläret på sidan https://forms.office.com/e/epdk3kK81K (QR koden nedan fungerar lika bra).

Ge dina synpunkter innan 6 februari!

Följande är idéerna:

1: Öppna data – vad händer och hur påverkar det NorrGIS medlemmar? 

2: Fortsatt kompetenssatsning (Skolor, rekrytering, höja intresset för GIS)

3:  Interkommunala Karttjänster och samverkan mellan kommuner

4: Möjlighet att NorrGIS arbetar för att få nationella konferenser till ”NorrGIS-land”

5: Exjobb/Praktikuppgift

6: Nätverksgrupp för: Plattformsbyte Geosecma

7: Informationsklassning och informationssäkerhet inkl. Förändrat säkerhetsläge

8: NorrGIS Stipendier – projekt för att peppa medlemmar

9: Studieresa Umeå

Vill du läsa mer om hur vi avser att jobba vidare med varje ide/aktivitet kan du läsa mer i dokumentet – Förslag till Verksamhetsplan 2024.pdf!

GÖR DIN RÖST HÖRD – VAR MED OCH PRIORITERA!

//Tack NorrGIS Styrelse