BrandGIS

Välkomna till en dag för introduktion och förståelse för BrandGIS – stöd för lägesbild och analys vid bränder i skog och mark.

Datum

17 maj 2023

Tid

10-11.30

Plats

Digitalt via Skype- länk

………………………………………………………………………………………………………………………..

Anslut till Skype-mötet       

Anslutningsproblem? Prova Skype Web App

Anslut via telefon

 010-2230230,,74554017# (Svenska (Sverige)    

Hitta ett lokalt nummer  

Konferens-ID: 74554017

 Har du glömt din PIN-kod för inringning?  |Hjälp    

………………………………………………………………………………………………………………………..

Målgrupp

Kommuner och räddningsledningssystem.

Ni som på något sätt jobbar med frågor kopplade till brand i skog och mark, samt till er som jobbar med GIS-frågor i samma organisationer.  Exempelvis enhetschefer/kartchefer, handläggare och samordnare på kommuner inom både GIS och krisberedskap, samt representanter från räddningstjänsterna i länet (Exempelvis VB/VRC, insatsledare).

Mötet hålls av Louise Tränk GIS-samordnare på länsstyrelsen Uppsala.

Brand GIS

Information för kommuner och kommunal räddningstjänst
Bakgrund

I mars 2022 startade Länsstyrelserna ett nationellt projekt kring metodutveckling, produktutveckling och samverkan för att få till ett effektivare GIS-stöd vid bränder i skog och mark. En GIS-resurs eller geo cell som stöd för lägesbild vid brand i skog och mark saknas vid många händelser och nyttan av en sådan är ovärderlig när en händelse utvecklar sig till större proportioner.

BrandGIS-projektet erbjuder samtliga kommuner och räddningstjänster ett introduktionstillfälle till BrandGIS samt en eller två dagars workshop (troligen hösten 2023). Syftet är att utöka samverkan i länet för geografiska lägesbilder vid bränder i skog och mark.

Informationsträff

Vi hälsar er välkomna till informationsträff om projektet ”BrandGIS – Ledningsstöd och geografisk lägesbild vid brand i skog och mark”. Detta är ett projekt som initierades redan 2017 och ni har kanske hört talas om det i något sammanhang tidigare. Nu skalas projektet upp under 2022–2024 med hjälp av medel från MSB.

Syfte med informationsträffen är att berätta och informera om projektet, men även att etablera bättre kontakt och samarbete med berörda aktörer i länet.

Agenda för informationsträffen

  1. Presentation
  2. Projekt BrandGIS – Vad innebär det och hur långt har vi kommit. Planer framåt.
  3. Diskussion kring förankring och nyttan med GIS-resursers möjlighet att stödja vid händelse i egen organisation.
  4. Presentation av kommande utbildning/workshop (målgrupp GIS-resurser)
  5. Kort och generell visning av verktyget mer tekniskt/praktiskt (för intresserade)

Bifoga gärna inbjudan vidare till andra som kan tänkas vara berörda inom NorrGIS medlemmar.

Väl mött!

Vänliga hälsningar,

Maria Lindberg GIS-resurs

Jenny Viklund GIS-samordnare

Louise Tränk GIS-samordnare