NorrGIS BrandGIS

Inbjudan till workshop BrandGIS – Västerbotten 16:e okt och Norrbotten 17:e okt

Välkomna till en dag för introduktion och förståelse för BrandGIS – stöd för lägesbild och analys vid bränder i skog och mark.

Detta kan du förvänta dig av dagen:

  • Genomgång av hur ett GIS-stöd/geocell kan arbeta i en stab, vilka processer, arbetsformer och informationsflöden som vi kan förvänta oss och hur vi tekniskt sätter upp systemet.
  • Genomgång av hur vi digitaliserar och producerar lägesbild och kartor i de förberedda paketen, samt vad alla typer av objekt och symbologier står för.
  • Övning av ett kortare händelsescenario, för att få en känsla av hur det kan fungera vid en brand i skog och mark.

Tänk gärna igenom följande inför workshopen:

  • Hur ser samarbetet ut mellan GIS-resurser och krisberedskapshandläggare inom din organisation?
  • Hur ser din organisations möjligheter ut för att kunna bistå med kartbaserad lägesbild vid en större brand i skog och mark?

Målgrupp

Kommuner och räddningsledningssystem i Norrbotten/Västerbotten. Denna träff riktar sig främst till dig som jobbar med GIS på kommun/räddningstjänst och som eventuellt kommer vara en av dem som vid en större brand i skog och mark kan assistera med hantering av kartstöd för lägesbilder och stabsarbete i er organisation.

Anmälan Västerbotten

När: 16 oktober 2023, kl. 09:00-16:30

Var: Ansia Konferens Lycksele

Kostnad: Kostnadsfritt. Deltagare ansvarar/betalar själva för lunch!

Sista anmälningsdag: 18 september 2023

Program och anmälan: Länk till anmälan och Program

Kontakter

Maria Lindberg, GIS-resurs Länsstyrelsen Västerbotten

Jenny Viklund GIS-samordnare Länsstyrelsen Västerbotten

Anmälan Norrbotten

När: 17 oktober 2023, kl. 09:00-16:30

Var: Luleå, Kulturens Hus, LOKAL Världsarvet

Kostnad: Kostnadsfritt. Deltagare ansvarar/betalar själva för lunch (Bord bokat på Kulturens hus restaurang)!

Sista anmälningsdag: 18 september 2023

Program och anmälan: Länk till anmälan och program

Kontakter

Robert Svanberg, Handläggare, Länsstyrelsen i Norrbottens län

Jimmy Rova, GIS-samordnare Länsstyrelsen Norrbotten

Jonny Halvarsson, NorrGIS, Luleå Kommun