SamSam 2023/2024 – Samtal om Samhällsbyggnadsprocessen

NorrGIS bjuder in till Digital samverkansdialog om Samhällsbyggnadsprocessen – vi kallar det för NorrGIS – SamSam 2023/2024! Bakgrund NorrGIS bjuder in till ett antal digitala träffar under 2023 och 2024 för att öka samverkan och främja erfarenhetsutbyte för att uppnå en obruten digital samhällsbyggnadsprocess. Syftet är att etablera ett öppet diskussionsforum för våra medlemmar som…